Aktualności

Szkolenia

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-03-2024 do 14-03-2024
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Mechanik urządzeń chłodniczych

Mechanik urządzeń chłodniczych

Termin: 18-03-2024 do 20-03-2024
Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie Mechanik urządzeń chłodniczych.
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 18-03-2024 do 20-03-2024
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Lutowanie twarde płomieniowe 912

Lutowanie twarde płomieniowe 912

Termin: 19-03-2024 do 22-03-2024
Szkolenie dla osób nie posiadających doświadczenia w zakresie lutowania twardego oraz dla posiadających podstawowe umiejętności.
© 2024 KFCh