Misja i cele KFCh

Cele Krajowego Forum Chłodnictwa określone w statucie:

§ 23

Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Związku wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego

§ 24

 1. Celem Związku jest rozszerzanie swobody i możliwości współpracy i porozumienia pracodawców branży chłodniczej ze środowiskiem pracowników oraz konsumentów, a także działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju branży chłodniczej, podnoszenie standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie.
 2. Celem Związku jest także ochrona środowiska naturalnego oraz szeroko pojęta edukacja w zakresie ekologii, technologii, finansów, organizacji i zarządzania. Szczególnym celem Związku jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej w zakresie technologii chłodniczych oraz substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących nasilanie efektu cieplarnianego.

Główne cele działalności i sposoby ich realizacji:

Nadrzędnym celem działalności KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA jest rozszerzanie swobody i możliwości współpracy oraz porozumienia pracodawców branży chłodniczej ze środowiskiem pracowników oraz użytkowników urządzeń chłodniczych, podnoszenie standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie. Celem Związku jest także ochrona środowiska naturalnego oraz szeroko pojęta edukacja w zakresie ekologii, technologii, finansów, organizacji i zarządzania. Szczególnym zadaniem Związku jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej w zakresie technologii chłodniczych oraz substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących nasilanie efektu cieplarnianego. Ponadto:

 • ochrona praw i interesów firm z branży, a głównie członków FORUM, szczególnie wobec organów państwowych oraz nieuczciwej konkurencji,
 • ochrona praw i interesów klientów branż chłodniczej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów prawnych, norm, wymagań technicznych i innych w zakresie urządzeń chłodniczych,
 • integracja firm branż chłodniczej, szczególnie w zakresie egzekwowania aktów normatywnych krajowych i międzynarodowych,
 • opracowanie i egzekwowanie branżowego kodeksu etycznego,
 • przystosowanie branży chłodniczej do włączenia Polski w struktury Wspólnoty Europejskiej.

Sposoby realizacji:

 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, nierzetelności handlowej, montażowej, serwisowej i gwarancyjnej wobec klientów, m.in. poprzez jej ujawnianie,
 • kształtowanie popytu na urządzenia i wyroby o sprawdzonej wysokiej jakości, posiadające stosowną legalizację
 • reprezentowanie członków FORUM wobec organów ustawodawczych i wykonawczych, m.in. w zakresie legalizacji (certyfikacji) urządzeń i certyfikacji personalnej,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji naukowych itp.,
 • wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego, związanego m.in. z obsługą i serwisowaniem nowoczesnego sprzętu chłodniczego,
 • organizacja i prowadzenie działalności szkoleniowo-certyfikacyjnej we wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży chłodniczej i klimatyzacyjnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
 • wpływ na organizowanie prestiżowej imprezy targowej branży chłodniczej,
 • współpraca z organizacjami z innych krajów o podobnym profilu działalności oraz organizacjami międzynarodowymi związanymi z chłodnictwem,
 • prowadzenie mediacji w sporach z klientami z branży chłodniczej pod względem prawnym i technicznym,
 • rzeczoznawstwo na rzecz członków organizacji,
 • prowadzenie arbitrażu branżowego na koszt organizacji,
 • utworzenie systemu wymiany informacji handlowo – technicznej pomiędzy członkami organizacji,
 • egzekwowanie branżowego kodeksu etycznego m.in. poprzez działanie Sądu Dyscyplinarnego.

 

Szkolenia

Powietrzne pompy ciepła- Warsztaty praktyczne

Powietrzne pompy ciepła- Warsztaty praktyczne

Termin: 22-04-2021 do 23-04-2021
*w sprawie ceny prosimy o kontakt z organizatorem
Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 29-04-2021 do 30-04-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Newslettery EPEE

Newslettery EPEE

Członkowie KFCh mogą po zalogowaniu pobrać najnowszy tygodniowy newsletter EPEE
Nota informacyjna IRR “State of the art of new technologies applied to chillers”

Nota informacyjna IRR “State of the art of new technologies applied to chillers”

IIR w najnowszej nocie podkreśla kluczowe znaczenie wysokiej efektywności energetycznej agregatów chłodniczych. 
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh