Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Europejskie rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) określa, które chemikalia mogą być produkowane i stosowane w Unii Europejskie.

PFAS – perfluoroalkile i polifluoroalkile – to grupa ponad 4700 chemikaliów. Są one zwykle stosowane w tkaninach i wykładzinach odpornych na plamy i wodę, środkach czyszczących, farbach, powłokach nieprzywierających i piankach przeciwpożarowych. Wiadomo, że są bardzo trwałe w środowisku, zanieczyszczając wody gruntowe, powierzchniowe i glebę oraz powodując poważne skutki zdrowotne, takie jak nowotwory i uszkodzenia wątroby. 

Rozporządzenie REACH podlega właśnie przeglądowi i pojawiła się obawa, że wszystkie PFAS zostaną wycofane, gdy tymczasem niektóre z nich mają ogromną rolę w zastępowaniu czynników chłodniczych o wysokim GWP.  Może to  doprowadzić do wykluczenia szeregu mieszanek czynników chłodniczych kluczowych dla przemysłu i w konsekwencji przekreślić plany Unii Europejskiej do osiągnięcia celów rozporządzenia w sprawie F-gazów.

Włączenie do regulacji REACH oznaczałoby, że substancje podlegałyby surowszym zasadom rejestracji i stosowania, a w niektórych przypadkach powodowało całkowity zakaz stosowania. Ograniczenia te idą dalej niż obecne europejskie przepisy dotyczące F-gazów, a ich egzekwowanie byłoby również bardziej rygorystyczne.

 

Zobacz również

Szkolenia

Mechanik urządzeń chłodniczych I

Mechanik urządzeń chłodniczych I

Termin: 27-09-2021 do 29-09-2021
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-09-2021 do 29-09-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Polagra 4-6 października 2021

Polagra 4-6 października 2021

POLAGRA to wydarzenie o najdłuższej tradycji biznesowej w Polsce, jedno z kluczowych wydarzeń branży spożywczej i HoReCa. Tegoroczna edycja wydarzenia...
Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Europejskie rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) określa, które chemikalia mogą być produkowane...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh