Przegląd rozporządzenia REACH - ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Przegląd rozporządzenia REACH - ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Europejskie rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) określa, które chemikalia mogą być produkowane i stosowane w Unii Europejskie.

PFAS – perfluoroalkile i polifluoroalkile – to grupa ponad 4700 chemikaliów. Są one zwykle stosowane w tkaninach i wykładzinach odpornych na plamy i wodę, środkach czyszczących, farbach, powłokach nieprzywierających i piankach przeciwpożarowych. Wiadomo, że są bardzo trwałe w środowisku, zanieczyszczając wody gruntowe, powierzchniowe i glebę oraz powodując poważne skutki zdrowotne, takie jak nowotwory i uszkodzenia wątroby. 

Rozporządzenie REACH podlega właśnie przeglądowi i pojawiła się obawa, że wszystkie PFAS zostaną wycofane, gdy tymczasem niektóre z nich mają ogromną rolę w zastępowaniu czynników chłodniczych o wysokim GWP.  Może to  doprowadzić do wykluczenia szeregu mieszanek czynników chłodniczych kluczowych dla przemysłu i w konsekwencji przekreślić plany Unii Europejskiej do osiągnięcia celów rozporządzenia w sprawie F-gazów.

Włączenie do regulacji REACH oznaczałoby, że substancje podlegałyby surowszym zasadom rejestracji i stosowania, a w niektórych przypadkach powodowało całkowity zakaz stosowania. Ograniczenia te idą dalej niż obecne europejskie przepisy dotyczące F-gazów, a ich egzekwowanie byłoby również bardziej rygorystyczne.

 

Zobacz również

Szkolenia

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 16-04-2024 do 18-04-2024
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Instalator urządzeń chłodniczych - wejście do zawodu

Termin: 22-04-2024 do 24-04-2024
Pierwszy krok dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)

Aktualności

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

NAJWIĘKSZA BRANŻOWA ORGANIZACJA CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA! CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH STOWARZYSZEŃ AREA, EPEE i IRR. ZAPRASZAMY PRZYŁĄCZ...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh