Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Europejskie rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) określa, które chemikalia mogą być produkowane i stosowane w Unii Europejskie.

PFAS – perfluoroalkile i polifluoroalkile – to grupa ponad 4700 chemikaliów. Są one zwykle stosowane w tkaninach i wykładzinach odpornych na plamy i wodę, środkach czyszczących, farbach, powłokach nieprzywierających i piankach przeciwpożarowych. Wiadomo, że są bardzo trwałe w środowisku, zanieczyszczając wody gruntowe, powierzchniowe i glebę oraz powodując poważne skutki zdrowotne, takie jak nowotwory i uszkodzenia wątroby. 

Rozporządzenie REACH podlega właśnie przeglądowi i pojawiła się obawa, że wszystkie PFAS zostaną wycofane, gdy tymczasem niektóre z nich mają ogromną rolę w zastępowaniu czynników chłodniczych o wysokim GWP.  Może to  doprowadzić do wykluczenia szeregu mieszanek czynników chłodniczych kluczowych dla przemysłu i w konsekwencji przekreślić plany Unii Europejskiej do osiągnięcia celów rozporządzenia w sprawie F-gazów.

Włączenie do regulacji REACH oznaczałoby, że substancje podlegałyby surowszym zasadom rejestracji i stosowania, a w niektórych przypadkach powodowało całkowity zakaz stosowania. Ograniczenia te idą dalej niż obecne europejskie przepisy dotyczące F-gazów, a ich egzekwowanie byłoby również bardziej rygorystyczne.

 

Zobacz również

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 26-08-2022 do 27-08-2022
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 29-08-2022 do 31-08-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Zapraszamy przyłącz się do nas!

Zapraszamy przyłącz się do nas!

LIDERZY CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI, POMP CIEPŁA.
Przekształcenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) - wskazano kierunek zmian 

Przekształcenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) - wskazano kierunek zmian 

W dniu 22 czerwca Komitet Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) uzgodnił ostateczny tekst kompromisowy Rady w sprawie przeglądu...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh