Przegląd rozporządzenia REACH - ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Przegląd rozporządzenia REACH - ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Europejskie rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) określa, które chemikalia mogą być produkowane i stosowane w Unii Europejskie.

PFAS – perfluoroalkile i polifluoroalkile – to grupa ponad 4700 chemikaliów. Są one zwykle stosowane w tkaninach i wykładzinach odpornych na plamy i wodę, środkach czyszczących, farbach, powłokach nieprzywierających i piankach przeciwpożarowych. Wiadomo, że są bardzo trwałe w środowisku, zanieczyszczając wody gruntowe, powierzchniowe i glebę oraz powodując poważne skutki zdrowotne, takie jak nowotwory i uszkodzenia wątroby. 

Rozporządzenie REACH podlega właśnie przeglądowi i pojawiła się obawa, że wszystkie PFAS zostaną wycofane, gdy tymczasem niektóre z nich mają ogromną rolę w zastępowaniu czynników chłodniczych o wysokim GWP.  Może to  doprowadzić do wykluczenia szeregu mieszanek czynników chłodniczych kluczowych dla przemysłu i w konsekwencji przekreślić plany Unii Europejskiej do osiągnięcia celów rozporządzenia w sprawie F-gazów.

Włączenie do regulacji REACH oznaczałoby, że substancje podlegałyby surowszym zasadom rejestracji i stosowania, a w niektórych przypadkach powodowało całkowity zakaz stosowania. Ograniczenia te idą dalej niż obecne europejskie przepisy dotyczące F-gazów, a ich egzekwowanie byłoby również bardziej rygorystyczne.

 

Zobacz również

Szkolenia

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 07-02-2023 do 09-02-2023
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 08-02-2023
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Baza CEEB dane na dzień 1 stycznia 2023

Baza CEEB dane na dzień 1 stycznia 2023

Na dzień 11 stycznia 2023 w systemie CEEB złożono 9 278 837 deklaracji. Spośród 13 751 700 wykazanych źródeł ciepła, pompy ciepła stanowią...
Pompy Ciepła - szkolenie dla wszystkich, którzy chcą montować pompy ciepła, a nie wiedzą od czego zacząć. 

Pompy Ciepła - szkolenie dla wszystkich, którzy chcą montować pompy ciepła, a nie wiedzą od czego zacząć. 

Pompy ciepła będą kluczowe w europejskim systemie energetycznym przyszłości. Z technicznego punktu widzenia pompy ciepła są gotowe do szerokiego...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh