Dorobek KFCh

1. Wiarygodna marka – logo KFCh, to powszechnie uznany w branży chłodniczej znak - symbol solidności i rzetelności w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności, nie jest dostępne dla każdego chętnego. Członkostwo KFCh można uzyskać po uzyskaniu poręczenia od dwóch aktualnych Członków KFCh.

2. Bieżące wsparcie dla Członków KFCh, którzy są zawsze zaopatrzeni w aktualne informacje odnośnie aktualnej i planowanej legislacji, a także w bieżące opracowania podczas zmian regulacji co pozwala im na bezpieczne działanie na rynku. Nie do przecenienia jest także wsparcie KFCh podczas kontaktów z administracją i urzędami kontroli. Biuro KFCh reaguje niezwłocznie w sprawach pilnych a Władze KFCh w razie potrzeby składają pisma i zajmują oficjalne stanowiska. Gdy jest to konieczne organizujemy również wsparcie medialne. Docieramy z naszymi postulatami do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. Kodeks etyczny KFCh oraz jawnośc i przejrzystość struktur – przyjęty przez firmy KFCh „Branżowy kodeks etyczny przedsiębiorstw sektora chłodniczego" jest unikalnym świadectwem dążenia przez naszą branżę do zapewnienia uczciwych relacji pomiedzy firmami a także ich klientami i pracownikami. Jest to siła firm KFCh, które stawiają na społeczną odpowiedzialność biznesu. Zapewniamy pełną pełną jawność naszych struktur i jawną listę Członków co różni nas od wielu organizacji nie tylko z naszej branży.

4. Współpraca międzynarodowa. Jesteśmy wieloletnim Członkiem Europejskiego Zrzeszenia Chłodniczych Firm Instalacyjno-Serwisowych AREA oraz Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Partnerskie relacje utrzymujemy z EPEE – europejskim zrzeszeniem producentów urządzeń chłodniczych. Dzięki temu posiadamy najświeższe informacje o polityce dotyczącej naszej branży (nieomal z pierwszej ręki z Brukseli) i możliwość wpływania na jej kształt na forum europejskim co ma obecnie decydujące znaczenie dla naszej krajowej legislacji. Nasi przedstawiciele gdy była taka potrzeba wchodzili w skład organów doradczych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Efektem międzynarodowej współpracy jest projekt szkoleń i certyfikacji REAL SKILLS EUROPE, który zrealizowaliśmy wspólnie z czołowymi ośrodkami chłodniczymi z 7 państw.

5. Współuczestniczymy w tworzeniu i modyfikacji aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wielokrotnie konsultowaliśmy akty prawne i dokumenty przygotowywane przez m. in. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Infrastruktury. Wspieraliśmy urzędników Inspekcji Środowiska wyposażając ich w kompendium wiedzy dotyczącej naszej branży. KFCh posiada od lat przedstawiciela w Polskim Komitecie Normalizacji. Dzięki tej współpracy od lat minimalizujemy negatywne następstwa braku części krajowej legislacji lub planowane niekorzystne regulacje dotyczące naszej branży.

6. Certyfikacja firm i personelu – przygotowujemy do certyfikacji F-gazowej i jako firma akredytowana przy UDT przeprowadzamy egzaminy F-gazowe. 

7. Edukacja – od lat funkcjonują Centra Szkoleniowe KFCh w Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku i Łodzi. Efektem ich wieloletniej działalności jest certyfikacja i przeszkolenie ok. 3. 000 osób w oparciu o standardy "Modułowego Systemu Szkoleń" realizowanego pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. Kolejne standardy szkoleniowe wyznaczyliśmy udostępniając projekt certyfikacji i szkoleń REAL SKILLS EUROPE. Nasze inicjatywy wspierane były m.in. przez pracowników naukowych Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej.

8. Dbamy o integrację całej branży chłodnictwa i klimatyzacji – sprzyjają temu coroczne Walne Zebrania Członków KFCh tradycyjnie połączone z konferencją branżową kierowaną do Członków KFCh. Obejmujemy patronaty nad pożytecznymi dla branży inicjatywami. Jesteśmy partnerem Międzynarodowych Targów Poznańskich i współorganizatorem najbardziej prestiżowych targów chłodniczych w środkowo-wschodniej Europie: Polagra-Tech - od 2004 r. z cykliczną imprezą, którą jest Salon Chłodnictwa. Jesteśmy inicjatorami Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła.

9. Ochrona środowiska i świadomość społeczna – firmy skupione w KFCh wykazują się społeczną wrażliwością w pełni wypełniając wymogi w zakresie gospodarowania czynnikami chłodniczymi, które wg dostępnych danych stwarzają zagrożenie dla stabilności klimatu. Forum wdrożyło certyfikację RSE, która jest ekologicznym stemplem dla firm świadomych zagrożeń powodowanych przez wycieki czynników chłodniczych.

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-06-2023 do 14-06-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
-Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 14-06-2023
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Spotkanie będzie realizowane stacjonarnie w Żelechowie. Szczegółowy program spotkania do pobrania poniżej.
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh