Zapraszamy przyłącz się do nas!

LIDERZY CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA

Aktualności

Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju

Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju

Wystąpienie Prezesa KFCh podczas konferencji miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja już 7 grudnia 2022 roku, w Warszawie.
Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia...
Przegląd rozporządzenia REACH - ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Przegląd rozporządzenia REACH - ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Europejskie rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) określa, które chemikalia mogą być produkowane...
Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju

Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju

Konferencja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja objęta Patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa już 7 grudnia 2022 roku, w Warszawie w Hotelu...

Publikacje KFCh i Partnerów

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 08-12-2022 do 09-12-2022
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-12-2022 do 14-12-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 13-12-2022 do 15-12-2022
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
© 2022 KFCh