Aktualności

Szkolenia

Warsztaty Amoniakalne

Warsztaty Amoniakalne

Termin: 06-10-2022 do 07-10-2022
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 10-10-2022 do 12-10-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Termin: 10-10-2022 do 11-10-2022
Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie "Mechanik urządzeń chłodniczych"
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 11-10-2022 do 13-10-2022
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Mechanik urządzeń chłodniczych II

Mechanik urządzeń chłodniczych II

Termin: 12-10-2022 do 14-10-2022
© 2022 KFCh