Prawo, legislacja, wiedza

KFCh współuczestniczy w tworzeniu i modyfikacji aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Konsultowaliśmy i konsultujemy akty prawne i dokumenty przygotowywane przez m. in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (poprzednio Ministrstwo Gospodarki), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (poprzednio Ministerstwo Środowiska),  Ministerstwo Infrastruktury (wcześniej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a poprzednio Ministerstwo Infrastruktury). 

Wspieraliśmy urzędników Inspekcji Środowiska (WIOŚ)  wyposażając ich w kompendium wiedzy dotyczącej naszej branży. KFCh posiada od lat przedstawiciela w Polskim Komitecie Normalizacji. 

Dzięki tej współpracy od  lat minimalizujemy negatywne następstwa braku części krajowej legislacji lub planowane niekorzystne regulacje dotyczące naszej branży.

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-06-2023 do 14-06-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
-Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 14-06-2023
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Spotkanie będzie realizowane stacjonarnie w Żelechowie. Szczegółowy program spotkania do pobrania poniżej.
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh