Lista szkoleń

Metalko Sp. z o.o.
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Metalko Sp. z o.o.
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
 • Data:
  29-08-2022 do 31-08-2022
 • Organizator:
 • Lokalizacja:
  Politechnika Białostocka
  15-351 Białystok
  ul. Wiejska 45C
 • Koszt:
  1 400,00 zł ?
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Metalko Sp. z o.o.
Szkolenie dla osób nie posiadających doświadczenia w zakresie lutowania twardego oraz dla posiadających podstawowe umiejętności.
 • Data:
  07-09-2022 do 09-09-2022
 • Organizator:
 • Lokalizacja:
  Politechnika Warszawska
  00-665 Warszawa
  ul. Nowowiejska 21
 • Koszt:
  1 400,00 zł ?
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
 • Data:
  09-09-2022
 • Organizator:
 • Lokalizacja:
  Politechnika Warszawska
  00-665 Warszawa
  ul. Nowowiejska 21
 • Koszt:
  Bezpłatne
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Szkolenie obowiązkowe do obsługi klimatyzacji samochodowych.
Metalko Sp. z o.o.
Szkolenie pozwoli na zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie budowy, montażu, serwisu pomp ciepła.
 • Data:
  21-09-2022 do 23-09-2022
 • Organizator:
 • Lokalizacja:
  Politechnika Białostocka
  15-351 Białystok
  ul. Wiejska 45C
 • Koszt:
  1 640,00 zł ?
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa
Szkolenie pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie budowy, montażu, serwisu pomp ciepła.
Metalko Sp. z o.o.
Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie Mechanik urządzeń chłodniczych.
Metalko Sp. z o.o.
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Metalko Sp. z o.o.
Metalko Sp. z o.o.
Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie "Mechanik urządzeń chłodniczych"
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Metalko Sp. z o.o.
Metalko Sp. z o.o.
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Szkolenie obowiązkowe do obsługi klimatyzacji samochodowych.
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego

Do pobrania

© 2022 KFCh