Rejestracja

Procedura przystąpienia do Krajowego Forum Chłodnictwa nie jest skomplikowana. Aby ją uruchomić, wystarczy uzupełnić poniższy formularz rejestracyjny.

Nasz Statut wymaga, aby kandydat na członka Forum uzyskał tzw. "rekomendację" dwóch obecnych członków KFCh. Członkowie wprowadzają do Forum nową firmę poprzez akceptację prośby wysłanej przez Kandydata za pomoca formularza rejestracyjnego. Zaświadczają tym samym o rzetelności rekomendowanego przez nich przedsiębiorstwa.

Biuro Forum przesyła informację o wpłynięciu deklaracji do wszystkich członków KFCh, którzy w ciągu tygodnia mogą zgłaszać ewentualne zastrzeżenia do przyjęcia danej firmy do naszej organizacji. Takie uwagi zawsze muszą zawierać rzeczowe uzasadnienie. Potencjalne zastrzeżenia, jeśli wystąpią, są rozpatrywane przez kolegialne gremium zwane Sądem Dyscyplinarnym KFCh (groźnym tylko z nazwy).

W przypadku braku uwag, po tygodniu od wpłynięcia deklaracji do Biura KFCh, Zarząd Forum podejmuje formalną uchwałę w sprawie przyjęcia kolejnej firmy w poczet członków Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców.

Przed przystąpieniem zapoznaj się z ważnymi dokumentami:


Zarejestruj się jako nowy członek Krajowego Forum Chłodnictwa

Dane użytkownika

Dane firmy

Rekomendacja

© 2024 KFCh