Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii - 63) wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Planowany termin wejścia w życie projektu to II kwartał 2023. Projekt zawiera przepisy, które pozwolą na pełne wdrożenie rozwiązań wynikających z ustawy zdnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (druki sejmowe nr 2680 i 2688).

Uprzejmie proszę Członków o przekazanie ewentualnych opinii w tabeli uwag na adres poczty elektronicznej biuro@kfch.pl w terminie do 2 grudnia b.r. celem stworzenia jednego dokumentu opisującego stanowisko Forum

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-06-2023 do 14-06-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
-Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 14-06-2023
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Spotkanie będzie realizowane stacjonarnie w Żelechowie. Szczegółowy program spotkania do pobrania poniżej.
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh