Aktualności

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-01-2022 do 28-01-2022
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 01-02-2022 do 03-02-2022
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Powietrzne pompy ciepła - Warsztaty praktyczne

Powietrzne pompy ciepła - Warsztaty praktyczne

Termin: 07-02-2022 do 08-02-2022
Szkolenie pozwoli na zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie budowy, montażu, serwisu pomp...
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 14-02-2022 do 16-02-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Ochrona środowiska w firmie serwisowej i produkcyjnej z branży chłodniczej; baza BDO, elektroniczna ewidencja odpadów, sprawozdania środowiskowe, warsztaty z wypełniania dokumentacji.

Termin: 16-02-2022
Na szkoleniu w sposób kompleksowy przedstawione zostaną wszystkie obowiązki firm  z branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła z zakresu ochrony...
© 2022 KFCh