X Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne METALKO 30.09-1.10.2021

X Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne METALKO 30.09-1.10.2021

Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji organizuje jubileuszowe X Warsztaty dla osób z kierownictwa, nadzoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacji chłodniczych.

30.09-1.10.2021 Łysomice koło Torunia

Temat: PRZEMYSŁOWE INSTALACJE CHŁODNICZE-WARUNKI PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI

Warsztaty obejmują trzy bloki tematyczne:

  • rozwiązania techniczno-organizacyjne
  • zagadnienia eksploatacyjne
  • standardy bezpieczeństwa

Od kilku lat sympozjum jest objęte patronatem Urzędu Dozoru Technicznego, Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego.

Patronat medialny nad Warsztatami obejmie miesięcznik Chłodnictwo&Klimatyzacja, miesięcznik Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego INSPEKTOR oraz wybrane branżowe portale internetowe.

Warsztaty corocznie gromadzą liczną grupę specjalistów z Polski i z zagranicy. W 2019 roku w warsztatach wzięło udział ponad 170 osób. 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub elektronicznie:

Magdalena Firgolska tel. 504 241 764, 784 075 860; e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl

Zobacz również

Szkolenia

Mechanik urządzeń chłodniczych I

Mechanik urządzeń chłodniczych I

Termin: 27-09-2021 do 29-09-2021
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-09-2021 do 29-09-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Polagra 4-6 października 2021

Polagra 4-6 października 2021

POLAGRA to wydarzenie o najdłuższej tradycji biznesowej w Polsce, jedno z kluczowych wydarzeń branży spożywczej i HoReCa. Tegoroczna edycja wydarzenia...
Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Europejskie rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) określa, które chemikalia mogą być produkowane...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh