Ważne dla chłodnictwa głosowanie w październiku w Parlamencie Europejskim

Ważne dla chłodnictwa głosowanie w październiku w Parlamencie Europejskim

W dniach 11-12 października unijna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego ENVI głosuje nad projektem rezolucji w sprawie COP26, w tym nad proponowaną poprawką wzywającą Komisję Europejską do "przyspieszenia wycofywania wodorofluorowęglowodorów (HFC) przed 2030 r., popartego wprowadzeniem dodatkowych zakazów wprowadzania do obrotu nowych urządzeń opartych na HFC w kluczowych sektorach, takich jak klimatyzacja i pompy ciepła". Ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniu 18 października.

Krajowe Forum Chłodnictwa zwróciło się w ubiegłym tygodniu do Posłanki Anny Zalewskiej reprezentującej w Komisji Polskę o zagłosowanie przeciwko zbyt pośpiesznym zmianom.

Popieramy transformację w kierunku czynników naturalnych, ale chcemy, aby proces ten odbywał się w tempie dostosowanym do możliwości technologicznych. Wyrażamy obawę, że jeżeli legislacja popchnie branżę chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła w kierunku zmian, na które ta nie jest jeszcze przygotowana, to wywołana zostanie kolejna nierównowaga rynkowa w postaci wzrostu popytu na komponenty i urządzenia, dla których nie będzie zaspokojenia w podaży.

Zobacz również

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 26-08-2022 do 27-08-2022
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 29-08-2022 do 31-08-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Zapraszamy przyłącz się do nas!

Zapraszamy przyłącz się do nas!

LIDERZY CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI, POMP CIEPŁA.
Przekształcenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) - wskazano kierunek zmian 

Przekształcenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) - wskazano kierunek zmian 

W dniu 22 czerwca Komitet Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) uzgodnił ostateczny tekst kompromisowy Rady w sprawie przeglądu...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh