Ważne dla chłodnictwa głosowanie w październiku w Parlamencie Europejskim

Ważne dla chłodnictwa głosowanie w październiku w Parlamencie Europejskim

W dniach 11-12 października unijna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego ENVI głosuje nad projektem rezolucji w sprawie COP26, w tym nad proponowaną poprawką wzywającą Komisję Europejską do "przyspieszenia wycofywania wodorofluorowęglowodorów (HFC) przed 2030 r., popartego wprowadzeniem dodatkowych zakazów wprowadzania do obrotu nowych urządzeń opartych na HFC w kluczowych sektorach, takich jak klimatyzacja i pompy ciepła". Ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniu 18 października.

Krajowe Forum Chłodnictwa zwróciło się w ubiegłym tygodniu do Posłanki Anny Zalewskiej reprezentującej w Komisji Polskę o zagłosowanie przeciwko zbyt pośpiesznym zmianom.

Popieramy transformację w kierunku czynników naturalnych, ale chcemy, aby proces ten odbywał się w tempie dostosowanym do możliwości technologicznych. Wyrażamy obawę, że jeżeli legislacja popchnie branżę chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła w kierunku zmian, na które ta nie jest jeszcze przygotowana, to wywołana zostanie kolejna nierównowaga rynkowa w postaci wzrostu popytu na komponenty i urządzenia, dla których nie będzie zaspokojenia w podaży.

Zobacz również

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-01-2022 do 28-01-2022
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 01-02-2022 do 03-02-2022
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego

Aktualności

EPEE opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie zrównoważonych i wydajnych centrów danych.

EPEE opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie zrównoważonych i wydajnych centrów danych.

EPEE z zadowoleniem podchodzi do propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej opracowania wskaźników zrównoważonego rozwoju i wymogów sprawozdawczych...
Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna IIR na temat urządzeń do odzyskiwania energii powietrze-powietrze opisuje wydajność, charakterystykę i tryby pracy wielu różnych...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh