Zaproszenie do zaopiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców

Zaproszenie do zaopiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwraca się z prośbą do Członków Forum o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów:UD497) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Projekt został udostępniony także w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2023 r. 

Cel zmian komunikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologi, to większe wsparcie podczas stawiania pierwszych kroków w biznesie, usprawnienie działania sukcesji w przedsiębiorstwie oraz generalne uproszczenie przepisów. Większość zmian ma zacząć obowiązywać już od przyszłego roku. Termin na przedstawienie opinii, to 30 dni od dnia13 kwietnia.

link do pobrania projektu ustawy

link do tabeli do wpisywania uwag

 

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-06-2023 do 14-06-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
-Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 14-06-2023
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Spotkanie będzie realizowane stacjonarnie w Żelechowie. Szczegółowy program spotkania do pobrania poniżej.
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh