Zaproszenie do zaopiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców

Zaproszenie do zaopiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwraca się z prośbą do Członków Forum o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów:UD497) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Projekt został udostępniony także w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2023 r. 

Cel zmian komunikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologi, to większe wsparcie podczas stawiania pierwszych kroków w biznesie, usprawnienie działania sukcesji w przedsiębiorstwie oraz generalne uproszczenie przepisów. Większość zmian ma zacząć obowiązywać już od przyszłego roku. Termin na przedstawienie opinii, to 30 dni od dnia13 kwietnia.

link do pobrania projektu ustawy

link do tabeli do wpisywania uwag

 

Zobacz również

Szkolenia

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-03-2024 do 14-03-2024
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego

Aktualności

Debata ekspertów: Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła

Debata ekspertów: Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła

28.02 Międzynarodowe Targi Warsaw HVAC Expo oraz czasopismo Chłodnictwo & Klimatyzacja zorganizowały bardzo ciekawą debatę ekspertów: "Perspektywy...
Debata ekspertów Branża HVAC w obliczu aktualnych krajowych i unijnych uregulowań prawnych

Debata ekspertów Branża HVAC w obliczu aktualnych krajowych i unijnych uregulowań prawnych

27.02 podczas Międzynarodowych Targów Warsaw HVAC Expo i czasopismo Ch&K zorganizowało bardzo ciekawą debatę ekspertów: Branża HVAC w obliczu...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh