Branżowe Forum Edukacyjne dla branży elektroenergetycznej

Branżowe Forum Edukacyjne dla branży elektroenergetycznej

Na zaproszenie Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki wzięliśmy udział w Branżowym Forum Edukacyjnym dla branży elektroenergetycznej, organizowanym w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych”. Spotkanie poświęcone problematyce kształcenia zawodowego, odbyło się 9 marca b.r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Spotkanie prowadził Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia zawodowego MEiN Pan Piotr Bartosiak, który wraz ze współpracownikami przedstawił m.in. możliwości współpracy resortu, biznesu i edukacji, ofertę kwalifikacji zawodowych, Zintegrowany System Kwalifikacji. Główną częścią spotkania była dyskusja zaproszonych reprezentantów organizacji branżowych. Rozmawialiśmy o obecnych i przyszłych wyzwaniach związanych z kształceniem zawodowym i to by jak najlepiej odpowiadało ono na potrzeby pracodawców. Wyzwanie jest tym większe, że 

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-06-2023 do 14-06-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
-Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 14-06-2023
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Spotkanie będzie realizowane stacjonarnie w Żelechowie. Szczegółowy program spotkania do pobrania poniżej.
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh