Branżowe Forum Edukacyjne dla branży elektroenergetycznej

Branżowe Forum Edukacyjne dla branży elektroenergetycznej

Na zaproszenie Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki wzięliśmy udział w Branżowym Forum Edukacyjnym dla branży elektroenergetycznej, organizowanym w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych”. Spotkanie poświęcone problematyce kształcenia zawodowego, odbyło się 9 marca b.r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Spotkanie prowadził Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia zawodowego MEiN Pan Piotr Bartosiak, który wraz ze współpracownikami przedstawił m.in. możliwości współpracy resortu, biznesu i edukacji, ofertę kwalifikacji zawodowych, Zintegrowany System Kwalifikacji. Główną częścią spotkania była dyskusja zaproszonych reprezentantów organizacji branżowych. Rozmawialiśmy o obecnych i przyszłych wyzwaniach związanych z kształceniem zawodowym i to by jak najlepiej odpowiadało ono na potrzeby pracodawców. Wyzwanie jest tym większe, że 

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 03-06-2024 do 05-06-2024
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 05-06-2024
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Ekspert KFCh w audycji Polskiego Radia "Cztery Pory Roku"

Ekspert KFCh w audycji Polskiego Radia "Cztery Pory Roku"

Ekspert KFCh w audycji Polskiego Radia "Cztery Pory Roku"
Konferencja branżowa dla Członków Forum 7 czerwca 2024 Białobrzegi k/Zegrza

Konferencja branżowa dla Członków Forum 7 czerwca 2024 Białobrzegi k/Zegrza

Konferencja tylko dla Członków Forum. W programie min: Kierunek zmian w europejskiej legislacji – wyzwania przed branżą HVACR, Zmiany w rozporządzeniu...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh