Przegląd rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) - nowe informacje

Przegląd rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) - nowe informacje

Opcje egzekwowania obecnego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zostały przedstawione w najnowszym dokumencie informacyjnym Komisji Europejskiej

Dokument zawiera propozycje zwalczania nielegalnego handlu HFC, szkolenia i certyfikację dla osób stosujących HFO i „naturalne” czynniki chłodnicze, a także plany dostosowania rozporządzenia do Protokołu Montrealskiego - może to obejmować dodatkowe etapy wycofywania w 2034 i 2036 r.

W ramach przeglądu europejskiego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) jest rozważany zakaz stosowania czynnika R410A w nowych stacjonarnych klimatyzatorach i pompach ciepła.

Propozycja zakazu stosowania HFC o GWP równym 750 lub więcej w nowych stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych i pompach ciepła stwarza też potencjalne pytania dotyczące przyszłości technologii VRF. Propozycja ta skutecznie zakazałaby R410A, pozostawiając łatwopalny R32 o GWP równym 677 jako jedyne dostępne obecnie opcje komercyjne, aczkolwiek ograniczone do mniejszych systemów VRF.

Dokument zawiera również zakaz stosowania HFC o GWP równym 150 lub większym w stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych i pompach ciepła poniżej 12 kW, co może oznaczać przejście na łatwopalny propan, który został już skutecznie zastosowany w przenośnych klimatyzatorach i osuszaczach. 

Komisja Europejska zamierza sporządzić ocenę i ocenę skutków dla propozycji zmiany rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, która zostanie opublikowana pod koniec tego roku.

Więcej informacji w majowym numerze INFORUM dostępnym dla Członków Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-06-2023 do 14-06-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
-Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 14-06-2023
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Spotkanie będzie realizowane stacjonarnie w Żelechowie. Szczegółowy program spotkania do pobrania poniżej.
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh