Nota informacyjna IRR "Carbon footprint of the cold chain"

Nota informacyjna IRR "Carbon footprint of the cold chain"

Według szacunków IIR, 12% żywności wyprodukowanej na świecie w 2017 r.  zostało utraconych z powodu niedostatecznego łańcucha chłodniczego. Sprawniejszy łańcuch chłodniczy ograniczyłby potrzebę zwiększenia produkcji rolnej w celu skompensowania tych strat i uniknięcia odpowiadających im emisji CO2 . Rodzi to pytanie, czy dodatkowe emisje CO2 wynikające z wdrożenia takiego łańcucha chłodniczego nie są większe niż emisje, których uniknięto by dzięki ograniczeniu strat żywności.
Aby odpowiedzieć na to kluczowe pytanie, IIR opracował innowacyjny model obliczania emisji CO2 dla każdego etapu łańcucha chłodniczego i dla wszystkich krajów na świecie. Model ten pozwala na porównanie CO2 emisji związanych z obecnym globalnym łańcuchem chłodniczym z emisjami „ulepszonego” łańcucha chłodniczego. To ostatnie odpowiada przjętemu założeniu, zgodnie z którym łańcuch chłodniczy we wszystkich krajach jest doprowadzony do tego samego poziomu wyposażenia i wydajności, jak w krajach rozwiniętych.

Uzyskano następujące wyniki:

  • Ulepszony globalny łańcuch chłodniczy oparty na tych zasadach pozwoliłby na zmniejszenie o prawie 50% emisji CO2 w obecnym łańcuchu chłodniczym.
  • Ten ulepszony łańcuch chłodniczy pozwoliłby również uniknąć 55% strat żywności, które można przypisać obecnemu łańcuchowi chłodniczemu.

Link do pobrania noty na stronie IRR - materiał w języku angielskim

Zobacz również

Szkolenia

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Termin: 20-05-2021 do 21-05-2021
*w sprawie ceny prosimy o kontakt z organizatorem
Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

Termin: 25-05-2021 do 28-05-2021
kurs pełny 4 dni kurs skrócony 2 dni *w sprawie ceny prosimy o kontakt z organizatorem

Aktualności

Przegląd rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) - nowe informacje

Przegląd rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) - nowe informacje

W ramach przeglądu europejskiego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) jest rozważany zakaz stosowania czynnika R410A...
Nota informacyjna IRR "Carbon footprint of the cold chain"

Nota informacyjna IRR "Carbon footprint of the cold chain"

Według szacunków IIR, 12% żywności wyprodukowanej na świecie w 2017 r.  zostało utraconych z powodu niedostatecznego łańcucha chłodniczego. Sprawniejszy...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh