Przegląd Rozporządzenia UE w sprawie F-gazów (UE 517/2014)

Przegląd Rozporządzenia UE w sprawie F-gazów (UE 517/2014)

Zmienione rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych weszło w życie 11 marca 2024 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w tej sprawie 5 ważnych komunikatów: 

  • Informacja dla sprzedawców niehermetycznie zamkniętych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła 
  • Informacja dla operatorów (właścicieli lub użytkowników) urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła oraz stacjonarnych urządzeń p-poż. Informacja dla producentów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła oraz urządzeń p-poż i rozdzielnic elektrycznych 
  • Dodatkowa informacja dla importerów F-gazów luzem 
  • Informacja dla dystrybutorów F-gazów 

Komunikaty sa dostępne na stronie LINK

Zobacz również

Szkolenia

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 16-04-2024 do 18-04-2024
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Instalator urządzeń chłodniczych - wejście do zawodu

Termin: 22-04-2024 do 24-04-2024
Pierwszy krok dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)

Aktualności

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

NAJWIĘKSZA BRANŻOWA ORGANIZACJA CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA! CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH STOWARZYSZEŃ AREA, EPEE i IRR. ZAPRASZAMY PRZYŁĄCZ...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh