Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)

12 marca przegłosowano w Parlamencie Europejskim dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).


Dyrektywa EPBD to główny instrument prawny na poziomie UE służący dekarbonizacji zasobów budowlanych, zapewniający ramy umożliwiające osiągnięcie celów na rok 2050. Porozumienie zapewnia państwom członkowskim elastyczność w zakresie sposobu osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie celów dyrektywy, w tym budynków o zerowej emisji do 2050 r., wymaga jednak zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych.

Jest to duży krok w kierunku dekarbonizacji budynków i przyczyni się do renowacji i stopniowego wycofywanie dotacji do paliw kopalnych.

Warto podkreślić, że nasz sektor jest kluczowy dla dekarbonizacji domów, budynków komercyjnych i użyteczności publicznej.


Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wprowadza klasyfikację budynków pod względem charakterystyki energetycznej, w zależności od zużycia energii pierwotnej. Budynki mają mieć klasę od A (najwyższa) do G (najniższa). Klasy ustala każdy kraj członkowski.

Zobacz również

Szkolenia

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 16-04-2024 do 18-04-2024
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Instalator urządzeń chłodniczych - wejście do zawodu

Termin: 22-04-2024 do 24-04-2024
Pierwszy krok dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)

Aktualności

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

NAJWIĘKSZA BRANŻOWA ORGANIZACJA CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA! CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH STOWARZYSZEŃ AREA, EPEE i IRR. ZAPRASZAMY PRZYŁĄCZ...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh