Opinia branży HVACR na temat nielegalnego handlu HFC w UE

Opinia branży HVACR na temat nielegalnego handlu HFC w UE

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety zbierającej w całej Unii Europejskie opinię branży HVACR na temat nielegalnego handlu HFC w Unii Europejskiej. 

Agencja Badania Środowiska (EIA) w roku 2018 skontaktowała się ze 150 stowarzyszeniami zajmującymi się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem (HVACR), dystrybutorami czynnika chłodniczego, konsultantami i wykonawcami, prosząc o informacje dotyczące nielegalnego handlu HFC i oceny poziomu wdrożenia rozporządzenia w sprawie F-gazu. Ustalenia te zostały opublikowane w raporcie na temat nielegalnego handlu HFC w 2019 r.

Pomimo zwiększonej świadomości i wzmożonych działań wykonawczych ze strony państw członkowskich, nielegalne stosowanie HFC i handel w Unii Europejskiej są nadal problemem. Unijne rozporządzenie F-gazowe jest poddawane okresowym przeglądom, co daje możliwość poprawy monitorowania i egzekwowania rozporządzenia w sprawie F-gazów.

EIA prowadzi obecnie badanie uzupełniające w celu zebrania opinii branżowych na temat skali nielegalnego handlu HFC, czynników napędzających ten handel, świadomości działań wykonawczych podejmowanych w państwach członkowskich UE i potencjalnych usprawnień regulacyjnych, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia nielegalnego handlu HFC.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane do informowania decydentów i zainteresowanych stron. Jest też zaplanowany kontakt z osobami które wzięły udział w tym badaniu, celem wyjaśnienia odpowiedzi i zebrania dodatkowych informacji. Jeśli nie chcesz by taki kontakt z Tobą miał miejsce, to zaznacz to w ankiecie. 

Sophie Geoghegan (sophiegeoghegan@eia-international.org) odpowie na ewentualne pytania dotyczące badania.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 28 marca 2021 roku.

Link do ankiety w języku polskim: Opinia branży HVACR na temat nielegalnego handlu HFC w UE - Krajowe Forum Chłodnictwa (kfch.pl)

Link do ankiety w języku angielskim - na stronie EIA: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AN8zC0xj7EC42WoLYmJuXXeXQfPQVy9MqU-7XviNd1JUQzFYRjE0VDg5STQzQ0o5SjNROUJDNU03Qi4u

Zobacz również

Szkolenia

Warsztaty Amoniakalne

Warsztaty Amoniakalne

Termin: 06-10-2022 do 07-10-2022
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 10-10-2022 do 12-10-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Chillventa 2022

Chillventa 2022

Chilleventa 2022 odbędzie się w dniach 11-13 października w Messe Norymberga.
Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane, ma nie tylko na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh