Opinia branży HVACR na temat nielegalnego handlu HFC w UE

Opinia branży HVACR na temat nielegalnego handlu HFC w UE

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety zbierającej w całej Unii Europejskie opinię branży HVACR na temat nielegalnego handlu HFC w Unii Europejskiej. 

Agencja Badania Środowiska (EIA) w roku 2018 skontaktowała się ze 150 stowarzyszeniami zajmującymi się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem (HVACR), dystrybutorami czynnika chłodniczego, konsultantami i wykonawcami, prosząc o informacje dotyczące nielegalnego handlu HFC i oceny poziomu wdrożenia rozporządzenia w sprawie F-gazu. Ustalenia te zostały opublikowane w raporcie na temat nielegalnego handlu HFC w 2019 r.

Pomimo zwiększonej świadomości i wzmożonych działań wykonawczych ze strony państw członkowskich, nielegalne stosowanie HFC i handel w Unii Europejskiej są nadal problemem. Unijne rozporządzenie F-gazowe jest poddawane okresowym przeglądom, co daje możliwość poprawy monitorowania i egzekwowania rozporządzenia w sprawie F-gazów.

EIA prowadzi obecnie badanie uzupełniające w celu zebrania opinii branżowych na temat skali nielegalnego handlu HFC, czynników napędzających ten handel, świadomości działań wykonawczych podejmowanych w państwach członkowskich UE i potencjalnych usprawnień regulacyjnych, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia nielegalnego handlu HFC.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane do informowania decydentów i zainteresowanych stron. Jest też zaplanowany kontakt z osobami które wzięły udział w tym badaniu, celem wyjaśnienia odpowiedzi i zebrania dodatkowych informacji. Jeśli nie chcesz by taki kontakt z Tobą miał miejsce, to zaznacz to w ankiecie. 

Sophie Geoghegan (sophiegeoghegan@eia-international.org) odpowie na ewentualne pytania dotyczące badania.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 28 marca 2021 roku.

Link do ankiety w języku polskim: Opinia branży HVACR na temat nielegalnego handlu HFC w UE - Krajowe Forum Chłodnictwa (kfch.pl)

Link do ankiety w języku angielskim - na stronie EIA: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AN8zC0xj7EC42WoLYmJuXXeXQfPQVy9MqU-7XviNd1JUQzFYRjE0VDg5STQzQ0o5SjNROUJDNU03Qi4u

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 28-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i	Prawnych

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i Prawnych

Pan Robert Grejcz, Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa, będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące aktualnych zmian legislacyjnych w branży...
Noty informacyjne IIR

Noty informacyjne IIR

Wykorzystanie Internetu Rzeczy i Sztuczna Inteligencją w Chłodnictwie i Klimatyzacji. 55 Nota informacyjna dotycząca technologii chłodniczych. Łatwopalne...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh