Konferencja Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

Konferencja Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

Konferencja tylko dla Członków FORUM

 

PROGRAM:

 

„Ochrona klimatu - kierunek zmian w europejskiej i krajowej legislacji.”

Naczelnik Wydziału dr inż. Agnieszka Tomaszewska
Ministerstwo Klimatu

 

Centralny Rejestr Operatorów” – zapobieganie najczęściej popełnianym błędom

Patrycja Goworek

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu

 

„Możliwości stosowania CO2 w przemysłowych instalacjach chłodniczych i zalety takich rozwiązań. Przykłady zastosowań.”

Wojciech Żmigrodzki
DANFOSS

 

„Przykłady zastosowań przemysłowych pomp ciepła.”

Grzegorz Michalski
GEA

 

„Kształcenie inżynierów – szanse i wyzwania.”

prof. Dariusz Butrymowicz

Politechnika Białostocka

 

„Prace badawcze i inicjatywy biznes-uczelnia. Dobre praktyki i pomysły na przyszłość.”

dr hab. inż. Jerzy Gagan,
 dr hab.inż.prof. PB Kamil Śmierciew
Politechnika Białostocka

 

„Kojarzenie systemów chłodniczych z instalacjami zakładów produkcyjnych.”

dr inż. Andrzej Grzebielec,
dr hab. inż. prof. UW Artur Rusowicz
Politechnika Warszawska

 

Panel dyskusyjny – „Szanse i wyzwania dla krajowej branży chłodniczej w obecnej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.”

Robert Kapica/COOL

Przemysław Grobelny/GROBELNY

Wacław Maniawski/Elektronika

Robert Grejcz/Emerson
Dariusz Butrymowicz/Politechnika Białostocka

Moderator
Marek Stachurka-Geller

Redaktor Naczelny czasopisma „Chłodnictwo&Klimatyzacja”

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-06-2023 do 14-06-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
-Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 14-06-2023
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Spotkanie będzie realizowane stacjonarnie w Żelechowie. Szczegółowy program spotkania do pobrania poniżej.
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh