Podstawy Wiedzy Chłodniczej

Podstawy Wiedzy Chłodniczej

Data: 21-06-2021 do 25-06-2021

Miejsce szkolenia

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45C

Organizator

Biuro KFCh

Koszt

2 952,00 zł ?
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu szkolenia.

Organizacja szkolenia:

 • Szkolenie rozłożone jest na 5 dni. Po zakończeniu przewidziano Egzamin wewnętrzny Krajowego Forum Chłodnictwa
 • Część teoretyczna szkolenia jest realizowana on-line, a część praktyczna i egzamin realizowane stacjonarnie w Białymstoku
 • Każdy z uczestników otrzymuje podręcznik "Technika chłodnicza" 
 • Koszt szkolenia 2400 zł netto (VAT 23%)
Część teoretyczna realizowana on-line:                         21, 22, 24  czerwca w godzinach 8:00-15:30 (8 godzin lekcyjnych zajęć i przerwy)
Część praktyczna i na zakończenie egzamin KFCh:    23 i 25 czerwca w godzinach 8:00-15:30 (8 godzin lekcyjnych zajęć i przerwy)

Szkolenie wstępne dla osób zaczynających pracę z urządzeniemi chłodniczymi np. pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do techniki chłodniczej
 • budowa i zasada działania jednostopniowego urządzenia chłodniczego
 • wykres termodynamiczny ciśnienie-entalpia
 • wpływ ciśnień skraplania i parowania na działanie urządzenia
 • dochłodzenie oraz przegrzanie w urządzeniu jednostopniowym
 • obieg rzeczywisty,
 • zasady obliczeń wielkości charakterystycznych urządzenia na podstawie wykresu własności p-h
 • bezpośrednie i pośrednie systemy chłodzenia
Zajęcia praktyczne: Badanie wpływu zmian ciśnienia skraplania i ciśnienia parowania na działanie jednostopniowego urządzenia chłodniczego

 

 1. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła
 • ogólne regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych (dyrektywy, normy bezpieczeństwa, certyfikacja personalna)
 • rodzaje czynników chłodniczych
 • własności cieplne i użytkowe wybranych czynników jednorodnych naturalnych i syntetycznych
 • roztwory zeotropowe oraz azeotropowe
 • ogólne zasady odzysku czynników chłodniczych
 • oleje chłodnicze i ich współpraca z czynnikami chłodniczymi oraz materiałami konstrukcyjnymi instalacji chłodniczych
 • rodzaje i własności  nośników ciepła, solanki
Zajęcia praktyczne: Prowadzenie operacji odzysku czynnika chłodniczego

 

 1. Wyposażenie techniczne urządzeń chłodniczych
 • sprężarki chłodnicze: rodzaje, budowa, działanie, ogólne zasady doboru
 • skraplacze i parowniki
 • pozostałe chłodnicze wymienniki ciepła
 • ogólne zasady doboru chłodniczych wymienników ciepła, a w tym w oparciu o oprogramowanie firmowe producentów, aparatura pomocnicza: ogólne zasady jej doboru i obsługi, armatura chłodnicza
 1. Eksploatacja urządzeń chłodniczych – wybrane problemy
 • wpływ obecności oleju na pracę urządzenia chłodniczego
 • wpływ obecności gazów nie skraplających się na pracę urządzenia
 • zagrożenia występujące w pracy sprężarek chłodniczych (przyczyny, skutki, zabezpieczenia)
 • wpływ szronu na pracę chłodnicy powietrza
 • podstawy oszczędzania energii w systemach chłodniczych
 1. Automatyka chłodnicza 
 • cechy obiektów chłodniczych (typowe zakłócenia)
 • zadania i klasyfikacja elementów automatyki do zasilania parowników
 • zawory rozprężne: automatyczne, termostatyczne i elektroniczne (budowa, zasada działanie, zastosowanie)
 • automatyczne zawory stałociśnieniowe, zawory do wody i solanki
 • regulatory o działaniu nieciągłym: presostaty, termostaty i zawory elektromagnetyczne
 • ogólne zasady automatyzacji pracy sprężarek chłodniczych
 • ogólne zasady regulacji temperatury w obiektach chłodniczych
 • przykłady zastosowania regulatorów automatycznych w instalacjach chłodniczych
Zajęcia praktyczne: Badanie i regulacja termostatycznego zaworu rozprężnego oraz elektronicznego zaworu rozprężnego

 

 1. Obiekty chłodnicze
 • rodzaje izolacji chłodniczych przegród pomieszczeń chłodniczych (zimnochronne i parochronne)
 • ogólne zasady doboru izolacji dla rur
 • ogólne zasady sporządzania bilansu cieplnego obiektów chłodniczych
Egzamin (dla uczestników chcących uzyskać certyfikat kursu) – w formie testu pisemnego oraz ustnego

Po ukończeniu tego szkolenia rekomendujemy ukończenie kursu przygotowawczego i zdanie egzaminu F-gazowego przed komisją UDT.

Kontakt z organizatorem:

biuro@kfch.pl,

 tel.: +48 660 538 933
       +48 22 611 39 51

UWAGA:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany .

*** Dotyczy jednej osoby. Uczestnik otrzymuje dodatkowo podręcznik, który powinnien odebrać osobiście przed szkoleniem. Zapewniamy catering podczas szkolenia praktycznego.

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoleń Otwartych KFCh (dostepny w zakładce szkolenia na dole strony). 

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Podstawy Wiedzy Chłodniczej

Termin: 21-06-2021 do 25-06-2021
Krok 1 dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 29-06-2021 do 01-07-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Konferencja po Walnym Zebraniu Członków KFCh 18 czerwca 2021 od godziny 12:15

Konferencja po Walnym Zebraniu Członków KFCh 18 czerwca 2021 od godziny 12:15

W piątek 18 czerwca, po części formalnej Walnego Zebrania Członków KFCh zostały zaplanowane wystąpienia merytoryczne, na które serdecznie zapraszamy...
Unijne konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG).

Unijne konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG).

7 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh