WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Data: 22-09-2021 do 24-09-2021

Miejsce szkolenia

Politechnika Warszawska
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 21

Organizator

Biuro KFCh

Koszt

1 209,00 zł ?

Organizacja szkolenia:

 • Szkolenie rozłożone jest na 3 dni. Po zakończeniu przewidziano Egzamin Kwalifikacyjny przed Jednostką Egzaminującą akredytowaną przez UDT.
 • Szkolenie  jest podzielone na dwie części - część teoretyczna realizowana on-line oraz część praktyczna i egzamin realizowane stacjonarnie w Warszawie
 • Szkolenie prowadzi kadra akredytowana przez UDT.
 • Egzamin na Certyfikat dla personelu przeprowadzany jest w siedzibie organizatora przed odrębną komisją egzaminacyjną akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego   
 • Każdy z uczestników otrzymuje podręcznik "Technika chłodnicza" zawierający wiedzę potrzebną do zdania egzaminu - część B podręcznika

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 809,00 zł netto (+ 23% VAT). Koszt części teoretycznej realizowanej on-line 359 zł netto, koszt części praktycznej 450 zł netto. 

Część teoretyczna rozłożona na dwie sesje  - 22 września 2021 w godzinach 8:00-14:00 (6 godzin lekcyjnych zajęć i przerwy)
                                                                       - 23 września 2021 w godzinach 8:00-14:00 (6 godzin lekcyjnych zajęć i przerwy)
Część praktyczna i egzamin                         -  24 września 2021 od godziny 9:30
                                                                                                                                                   

Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 400,00 zł netto (+ 23% VAT) za każdy egzamin. 

Koszt łączny, to 1209 zł netto (+ 23% VAT), czyli 1487,07 zł brutto

Do policzenia kosztu całkowitego należy dodać opłatę dla UDT za czynności związane z otrzymaniem certyfikatu. Opłata łączna wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeśli urząd odmówi wydania certyfikatu i wpisania do rejestru, to zwróci część opłaty. Płatność powinna być dokonana bezpośrednio na konto UDT po zdanym egzaminie. Certyfikat wydany po zdanym egzaminie jest ważny bezterminowo.

Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany na podstawie: Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Rozporządzenia Parlamentu (WE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, Ustawy z dnia 12 lipca 2017 o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Osób dokonujących kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwację lub serwisowania, demontażu, czyli wszystkich czynności dotyczących postępowania z  fluorowanymi gazami cieplarnianymi w odniesieniu do wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach oraz odzysk f-gazów i substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych  i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Cel szkolenia:

 • Pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, celem podjęcia prac oraz zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w wyżej wymienionym zakresie,
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Przystąpienie do egzaminu na Certyfikat dla personelu kategorii I przed odrębną komisją egzaminacyjną.

Tematyka szkolenia zawiera miedzy innymi:

 • Ogólne przepisy prawne
 • Rodzaje substancji kontrolowanych i F - gazowych
 • Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane i  F - gazowe
 • Wymagania w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy, kontroli urządzeń
 • Metody, systemy i urządzenia stosowane przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji czynników chłodniczych – ćwiczenia praktyczne
 • Odzysk i napełnianie czynnika chłodniczego – ćwiczenia praktyczne
 • Zajęcia praktyczne w zakresie instalacji, obsługi, konserwacji, naprawy, odzysku, kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających F - gazy (praca z urządzeniami, ćwiczenia na dwóch układach szkoleniowych).

Kontakt z organizatorem:

Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców

biuro@kfch.pl,

 tel.: +48 660 538 933
       +48 22 611 39 51

UWAGI:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany .

Podana cena dotyczy jednej osoby. Uczestnik otrzymuje dodatkowo podręcznik, który powinnien odebrać osobiście przed szkoleniem. Zapewniamy obiad podczas szkolenia praktycznego.

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoleń Otwartych KFCh (dostepny w zakładce szkolenia na dole strony). 

Szkolenia

Mechanik urządzeń chłodniczych I

Mechanik urządzeń chłodniczych I

Termin: 27-09-2021 do 29-09-2021
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-09-2021 do 29-09-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Polagra 4-6 października 2021

Polagra 4-6 października 2021

POLAGRA to wydarzenie o najdłuższej tradycji biznesowej w Polsce, jedno z kluczowych wydarzeń branży spożywczej i HoReCa. Tegoroczna edycja wydarzenia...
Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Europejskie rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) określa, które chemikalia mogą być produkowane...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh