Ochrona środowiska w firmie serwisowej i produkcyjnej z branży chłodniczej; baza BDO, elektroniczna ewidencja odpadów, sprawozdania środowiskowe, warsztaty z wypełniania dokumentacji.

Data: 16-02-2022

Miejsce szkolenia

Warszawa
04-175 Warszawa
Ostrobramska 75C

Organizator

Biuro KFCh

Koszt

700,00 zł ?
10:00-16:30 w tym 8 godzin zajęć oraz przerwy

Cel szkolenia

Na szkoleniu w sposób kompleksowy przedstawione zostaną obowiązki firm z branży chlodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła z zakresu ochrony środowiska.

 • Należy zwrócić uwagę, że obecnie bez rejestracji w bazie BDO w praktyce nie jest możliwe przekazanie jakiegokolwiek odpadu kolejnemu podmiotowi.
 • Brak wpisu oraz błędny, bądź też niepełny wpis oraz brak złożonych sprawozdań w terminie może być przyczyną nałożenia kar, wykroczenia te mogą być zagrożone karą nawet do 1 000 000 PLN
 • Każda firma wykorzystująca F-gazy musi złożyć sprawozdanie do bazy BDS (BOWOiK) - w trakcie szkolenia będzie możliwe złożenie do BDS gotowego sprawozdania.
 • Ponadto na szkoleniu odbędą się warsztaty z przygotowania sprawozdań dot. korzystania ze środowiska – np. emisje z użytkowanych w pojazdach silników, emisje F-gazów z urządzeń, rejestracji w KOBIZE, dlatego  zapraszamy na szkolenie z laptopami.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • poznanie i przedyskutowanie obowiązujących przepisów 
 • umiejętność przygotowania wniosku rejestrowego do BDO
 • umiejętność przygotowania wniosku rejestrowego do KOBiZE
 • poznanie funkcjonalności nowej bazy BDO i zakładania w niej Kart Przekazania Odpadu
 • nabycie umiejętności wykonywania sprawozdań dot. korzystania ze środowiska
 • poznanie zasad przeprowadzania kontroli WIOS

W trakcie szkolenia można będzie przygotować sprawozdanie do BDS, wniosek rejestrowy do BDO lub przygotować wniosek rejestrowy do KOBIZE. Wykładowcy wyjaśnią Państwa wątpliwości.

Program szkolenia

Część teoretyczna:

 • czynniki chłodnicze i urządzenia stacjonarne – obowiązki serwisów, producentów, importerów, eksporterów i dystrybutorów wynikające z ustawy o SZWO i o F-gazach,
 • funkcjonowanie Centralnego Rejestru Operatorów z punktu widzenia serwisu – co serwis musi wiedzieć o CRO?
 • Baza Danych Sprawozdań dot. SZWO i F-gazów (BDS) – omówienie poszczególnych przypadków, zasady wykonywania sprawozdań,
 • Wycofywanie R404A - Zmiany w BDS oraz CRO, o których trzeba wiedzieć,
 • Baza Danych Odpadowych (BDO) – zasady rejestracji, gdzie umieszczać nr rejestrowy, ewidencja i przekazywanie odpadów w BDO, zasady sprawozdawczości,
 • Użytkowanie samochodów w firmie, emisje F-gazów – korzystanie ze środowiska, zasady wykonywania sprawozdań,
 • KOBiZE – terminy i zasady rejestracji,
 • Stosowanie chemikaliów – rejestr i Karty Charakterystyki,
 • Kontrola WIOŚ – prawa i obowiązki firm, jak przygotować się do kontroli WIOŚ.

Część praktyczna – ćwiczenia:

 • Centralny Rejestr Operatorów z punktu widzenia serwisu:
  • wszystkie funkcjonalności CRO,
  • prawidłowe dokonywanie wpisów do Kart Urządzeń,
  • częste błędy popełniane w CRO przez operatorów i serwisy,
  • propozycje zapisów umownych dot. współpracy serwisów z operatorami.
 • Baza Danych Sprawozdań dot. SZWO i F-gazów (BDS):
  • formalności związane z rejestracją w systemie BDS,
  • zebranie danych i przygotowanie dokumentacji źródłowej do sprawozdania,
  • prawidłowe wypełnianie sprawozdań dla poszczególnych typów działalności – krok po kroku,
  • najczęstsze błędy.
 • NOWA Baza Danych Odpadowych (BDO):
  • Przygotowanie wniosku rejestrowego w BDO
  • Podstawowe funkcjonalności BDO
  • Prowadzenie ewidencji odpadów w BDO
 • Sprawozdania dot. emisji F-gazów – korzystanie ze środowiska oraz KOBiZE:
  • Omówienie formularzy, pism przewodnich. Gotowe wzory sprawozdań, przygotowanie wniosku rejestracyjnego KOBiZE,
 • Dyskusja i pytania – omówienie zagadnień proponowanych przez uczestników szkolenia.

Koszt szkolenia

 • Dla pracowników z firm będących Członkami KFCh koszt udziału w szkoleniu, 500 zł netto/osobę, 615 zł brutto/osobę. 
 • Dla pozostałych osób koszt 700 zł netto/osobę, 861 zł brutto/osobę.
*Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zainteresowanie udziałem w nim minimum 10 osób.
Płatności prosimy dokonywać dopiero po otrzymaniu z Biura KFCh potwierdzenia uruchomienia szkolenia.

 

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 23-05-2022 do 25-05-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
GDAŃSK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

GDAŃSK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 25-05-2022 do 26-05-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

W tym roku będzie to Zebranie Wyborcze połączone z konferencją. ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc. https://www.hotelskansen.pl/ ZAPRASZAMY...
Konferencja Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

Konferencja Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

Prelegenci z: Ministerstwa Klimatu, Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, DANFOSS, GEA, Politechniki Białostockiej, Politechniki Warszawskiej, Chłodnictwo&Klimatyzacja,...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh