Udział przedstawicieli KFCh w spotkaniu Grupy Roboczej 2 Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki dotyczącym wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w zakresie warunków technicznych

X