Władze KFCh

Walne Zebranie Członków dokonało w dniu 3 czerwca 2016 r. wyboru Władz IX kadencji - Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego na 2-letnią kadencję.
 1. Walne Zebranie Członków - zebranie firm zrzeszonych w KFCh reprezentowanych przez ich właścicieli i ich kadrę zarządzającą.
   
 2. Zarząd
  Prezes:
  Robert Grejcz, tel.: 22 / 458 92 00 (Emerson)  

  Członkowie Zarządu:
  Grzegorz Michalski - Wiceprezes, tel.: 58 / 627 63 92 (GEA),
  Andrzej Żółciak, tel.: 22 / 720 35 09 (Termopol Ice),  
  Jerzy Stachowiak, tel.: 58 / 522 64 70 (Masta),  
  Wacław Maniawski, tel.: 58 / 663 33 00 (Elektronika).
   
 3. Rada Nadzorcza:
  Marian Marek Czarnacki (Przewodniczący), tel.: 22 / 649 09 27 (Anmark),
  Franciszek Celka, tel.: 601 765 795 (AC Proref),
  Marek Cyniak, tel.: 500 065 025 (ACS Serwis Klimatyzacji),
  Jan Hapka, tel.: 52 / 582 10 95 (ZUCh Hapka),
  Sylwia Międlar tel.: 81 / 742 53 11 (Rapa),
  Włodzimierz Piekarek, tel.: 58 / 664 73 61 (Guntner),  
  Zbigniew Stoś, tel.: 601 336 494 (Montostal).

 4. Sąd Dyscyplinarny:
  Andrzej Sadowski (Przewodniczący), tel.: 58 / 679 58 13 (Sadowski),
  Karol Bem, tel.: 501 358 777 (Cool-Bem),
  Elżbieta Polak, tel.: 42 / 674 64 14 (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności),
  Krzysztof Westwalewicz, tel.: 58 / 550 70 88 (Westimus).  
X