Aktualności KFCHKrajowe Forum Chłodnictwa, członek organizacji międzynarodowych EPEE i AREA przetłumaczyło na język polski ulotkę, która powstała dzięki współpracy organizacji EPEE,  AREA,  i ASERCOM i EFCTC.
Ulotka promuje zakup legalnych czynników chłodniczych z pewnych źródeł. Ulotkę można pobrać ze strony https://www.epeeglobal.org/wp-content/uploads/Polish.pdf

opublikowano na stronie 24 września 2019


Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy organizuje IV Konferencję na temat CO2 jako czynnika chłodniczego. Konferencja odbędzie się pod hasłem: Eksploatacja instalacji chłodniczych CO2.

Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2019 w Bydgoszczy. Będzie ona okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami technicznymi panującymi w chłodnictwie z wykorzystaniem CO2 oraz będzie bogatą płaszczyzną wymiany praktycznych doświadczeń.

Krajowe Forum Chłodnictwa objęło Konferencję Patronatem. 

opublikowano na stronie 11 października 2019IX Warsztaty Amoniakalne odbędą się w terminie 24-25 października 2019 w Łysomicach k.Torunia. Organizatorem wydarzenia jest Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji. 

Tegoroczny temat wiodący to - „Od teorii do praktyki w Amoniakalnych Instalacjach Chłodniczych”. Krajowe Forum Chłodnictwa objęło Warsztaty Patronatem. 

opublikowano na stronie 13 września 2019


Organem właściwym do zgłaszania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na środowisko jest lokalny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://www.gios.gov.pl/pl/kontrola/organy-wlasciwe-w-sprawach-skarg-i-interwencji.

opublikowano na stronie 27 sierpnia 2019


„Zakaz serwisowy” oznacza zakaz stosowania od 1 stycznia 2020 roku, F-gazów o współczynniku globalnego ocieplenia GWP większym niż 2500 (do takich należy 404A i 507A) do serwisowania lub konserwacji urządzeń chłodniczych o wielkości napełnienia powyżej 40 ton ekwiwalentu CO2. Podstawa prawna: Artykuł 13 rozporządzenia UE nr 517/2014

opublikowano na stronie 27 sierpnia 2019Od dnia 1 czerwca b.r. obowiązują nowe zasady dotyczące egzaminowania napełniaczy butli. Następuje zmiana formy egzaminu obecnie praktyczną część ustną poprzedza test pisemny. Następuje również zmiana okresu ważności zdobytych zaświadczeń kwalifikacyjnych.

opublikowano na stronie 17 lipca 2019


Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się 31 maja 2019 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Uczestniczyło w nim 44 z ponad 110 Członków KFCh. 

opublikowano na stronie 16 lipca 2019

2019-09-13

Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy organizuje IV Konferencję na temat CO2 jako czynnika chłodniczego. Konferencja odbędzie się pod hasłem: Eksploatacja instalacji chłodniczych CO2. 

Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2019 w Bydgoszczy. Będzie ona okazją do spotkania chłodników z całego kraju, do zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami technicznymi panującymi w chłodnictwie z wykorzystaniem CO2 oraz będzie bogatą płaszczyzną wymiany praktycznych doświadczeń.

Konferencje została objęta patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Miejsce konferencji: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

Dla uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia do dnia 30.09.2019 rabat.

2019-07-24
Tradycyjnie Warsztaty Amoniakalne pod patronatem KFCh. W tym roku w terminie: 24 - 25 października 2019 w Łysomicach k/Torunia
X