KFCh zajęło stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów

KFCh na zaproszenie Ministerstwa Środowiska zaopiniowało projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów.

Główne punkty stanowiska KFCh obejmują propozycje ulepszenia Centralnego Rejestru Operatorów pod kątem działania firm serwisowych.
Zwróciliśmy uwagę w szczególności na to, że dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że należy zapewnić firmom serwisowym zdalny dostęp w celu dokonywania wpisów do kart urządzeń, by swoboda działalności gospodarczej nie była ograniczana poprzez to, że osobami kontaktowymi mogą być jedynie pracownicy operatora.
Za konieczne KFCh uznaje zagwarantowanie tego by wpisów do kart urządzeń mogły dokonywać jedynie podmioty certyfikowane (bez możliwości nieuprawnionego użycia numerów certyfikatów przez niepowołane osoby) oraz powiązanie Centralnego Rejestru Operatorów z Bazą Danych Sprawozdań by odciążyć firmy serwisowe w raportowaniu i prowadzeniu dokumentacji.

X