KFCh zajęło stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

KFCh poparło zasadniczo ideę wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zawartą w Projekcie i zaproponowało objęcie uzgodnieniami i propozycjami uproszczeń także pozostałych branż, do których projekt szczegółowo odnosił się.

W części ogólnej Projektu Ministerstwo Rozwoju zaproponowało udogodnienia dla przedsiębiorców z którymi nie sposób nie zgodzić się, z różnych dziedzin prawa takie jak: ujednolicenie formularzy podatkowych i dogodniejsze terminy składania sprawozdań i oświadczeń przez firmy, usunięcie nieżyciowych przepisów z prawa pracy czy też doprecyzowanie przepisów kodeksu spółek handlowych, których stosowanie bywało rozbieżne.

X