Konsultacje EPEE-AREA w sprawie zmiany dyrektywy unijnej EPBD odnośnie zakresu obowiązkowych inspekcji

KFCh przekazało uwagi zachęcające do ponownego przemyślenia projektowanego stanowiska ze względu na to, że natężenie obowiązków inspekcyjnych / obowiązkowych inwestycji zwiększających koszty mogą tworzyć bariery dla popularyzacji pomp ciepła.
(Posiadacze pomp ciepła zobowiązani są już do przeprowadzania okresowych kontroli na podstawie legislacji f-gazowej).


X