Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych

Data: 19-02-2024 do 24-02-2024

Miejsce szkolenia


85-825 Bydgoszcz
Wojska Polskiego 65

Koszt

1 950,00 zł ?

Organizacja szkolenia:

 • Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji oraz siedziba firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego.      
 • Zajęcia prowadzą m.in. specjaliści wywodzący się bezpośrednio z branży chłodniczej - Eksperci KFCh.
 • Planowany czas szkolenia w wersji podstawowej - 53 godz. lekcyjne (w tym 14 godz. lekcyjnych - pokazy, ćwiczenia na terenie kilku firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego) oraz egzamin końcowy.
 • Optymalna liczba uczestników - 15 osób.
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Osób dokonujących kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwację lub serwisowania, demontażu, czyli wszystkich czynności dotyczących postępowania z  fluorowanymi gazami cieplarnianymi w odniesieniu do wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach oraz odzysk f-gazów i substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych  i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Zdobycie/doskonalenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zawodzie Maszynista Chodni.
 • Zdobycie uprawnień elektroenergetycznych (eksploatacja, dozór) wymaganych w zawodzie.
 • Uzyskanie zaświadczenia wg wzoru MEN o ukończeniu kursu w zawodzie Maszynista Chłodni (dodatkowo wpis w przypadku wzięcia udziału w pokazach i ćwiczeniach w zakresie posługiwania się sprzętem ochrony dróg oddechowych i ciała).
 • Możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Maszynista Chłodni po zdaniu egzaminu przed ekspertami w dziedzinie chłodnictwa powołanymi przez Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.

Tematyka szkolenia:

 • Podstawy chłodnictwa.
 • Sprężarki chłodnicze.
 • Aparaty chłodnicze, armatura, rurociągi i automatyka chłodnicza.
 • Automatyka -monitorowanie i sterowanie pracą urządzeń instalacji chłodniczej.
 • Obsługa urządzeń chłodniczych i bhp.
 • Przeglądy, konserwacja i remonty instalacji i urządzeń chłodniczych i bhp.
 • Gospodarka energetyczna w chłodni.

Zainteresowani w ramach kursu mogą dodatkowo:

 • wziąć udział w 8 godz. pokazach i ćwiczeniach praktycznych w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparaty powietrzne) i ciała (ubrania gazoszczelne) – wyciek amoniaku, pożar!
 • przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego na wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne (eksploatacja, dozór):
  grupa 1 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  grupa 2 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz z zakresu ciepłownictwa.
  Zainteresowani ponoszą jedynie opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.

Kontakt z organizatorem:

METALKO; Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Bydgoszczy 

Magdalena Firgolska, tel.: 504 241 764; mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl 

UWAGA:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

 

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 03-06-2024 do 05-06-2024
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 05-06-2024
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Ekspert KFCh w audycji Polskiego Radia "Cztery Pory Roku"

Ekspert KFCh w audycji Polskiego Radia "Cztery Pory Roku"

Ekspert KFCh w audycji Polskiego Radia "Cztery Pory Roku"
Konferencja branżowa dla Członków Forum 7 czerwca 2024 Białobrzegi k/Zegrza

Konferencja branżowa dla Członków Forum 7 czerwca 2024 Białobrzegi k/Zegrza

Konferencja tylko dla Członków Forum. W programie min: Kierunek zmian w europejskiej legislacji – wyzwania przed branżą HVACR, Zmiany w rozporządzeniu...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh