Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych I

Data: 15-02-2021 do 20-02-2021

Miejsce szkolenia


85-825 Bydgoszcz
Wojska Polskiego 65

Koszt

0,00 zł
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu szkolenia i egzaminu.

 

Organizacja szkolenia:

 • Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji oraz siedziba firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego.      
 • Zajęcia prowadzą m.in. specjaliści wywodzący się bezpośrednio z branży chłodniczej - Eksperci KFCh.
 • Planowany czas szkolenia w wersji podstawowej - 53 godz. lekcyjne (w tym 14 godz. lekcyjnych - pokazy, ćwiczenia na terenie kilku firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego) oraz egzamin końcowy.
 • Optymalna liczba uczestników -15 osób.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Osób dokonujących kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwację lub serwisowania, demontażu, czyli wszystkich czynności dotyczących postępowania z  fluorowanymi gazami cieplarnianymi w odniesieniu do wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach oraz odzysk f-gazów i substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych  i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Zdobycie/doskonalenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zawodzie Maszynista Chodni.
 • Zdobycie uprawnień elektroenergetycznych (eksploatacja, dozór) wymaganych w zawodzie.
 • Uzyskanie zaświadczenia wg wzoru MEN o ukończeniu kursu w zawodzie Maszynista Chłodni (dodatkowo wpis w przypadku wzięcia udziału w pokazach i ćwiczeniach w zakresie posługiwania się sprzętem ochrony dróg oddechowych i ciała).
 • Możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Maszynista Chłodni po zdaniu egzaminu przed ekspertami w dziedzinie chłodnictwa powołanymi przez Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.

Tematyka szkolenia:

 • Podstawy chłodnictwa.
 • Sprężarki chłodnicze.
 • Aparaty chłodnicze, armatura, rurociągi i automatyka chłodnicza.
 • Automatyka -monitorowanie i sterowanie pracą urządzeń instalacji chłodniczej.
 • Obsługa urządzeń chłodniczych i bhp.
 • Przeglądy, konserwacja i remonty instalacji i urządzeń chłodniczych i bhp.
 • Gospodarka energetyczna w chłodni.

Zainteresowani w ramach kursu mogą dodatkowo:

 • wziąć udział w 8 godz. pokazach i ćwiczeniach praktycznych w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparaty powietrzne) i ciała (ubrania gazoszczelne) – wyciek amoniaku, pożar!
 • przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego na wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne (eksploatacja, dozór):
  grupa 1 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  grupa 2 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz z zakresu ciepłownictwa.
  Zainteresowani ponoszą jedynie opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o cenie uzyskacie Państwo kontaktując się bezpośrednio z organizatorem. 

Kontakt z organizatorem:

METALKO; Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Bydgoszczy 

Magdalena Firgolska, tel.: 504 241 764; mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl 

UWAGA:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

*Szkolenie realizowane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

** Dotyczy jednej osoby. Uczestnik otrzymuje dodatkowo materiały szkoleniowe. Zapewniamy catering.

Szkolenia

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 09-03-2021 do 10-03-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 09-03-2021 do 11-03-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Opracowanie WHO "Plan działania na rzecz poprawy i zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniach w kontekście COVID-19"

Opracowanie WHO "Plan działania na rzecz poprawy i zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniach w kontekście COVID-19"

Zadaniem dokumentu jest min. pomoc w analizie systemów HVAC w celu wdrożenia, w razie potrzeby, różnych zaproponowanych działań poprawiających zdolność...
Nota informacyjna IRR dotycząca powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń

Nota informacyjna IRR dotycząca powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń

Materiał do darmowego pobrania dla Członków KFCh. Nota informacyjna zawiera szczegółowe opracowanie zasad i stanu techniki w zakresie technologii...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh