Czynniki chłodnicze palne (grupa A2L oraz A3)

Czynniki chłodnicze palne (grupa A2L oraz A3)

Data: 19-09-2023 do 20-09-2023

Miejsce szkolenia

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45C

Organizator

Biuro KFCh

Koszt

1 800,00 zł ?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Osób chcących poszerzyć swoją wiedze na temat czynników chłodniczych z grupy A2L i A3, a w szczególności możliwości ich zastosowań w chłodnictwie. 

Cel szkolenia:

 • Pozyskanie wiedzy na temat specyfiki pracy z czynnikiem A2L i A3
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1800 zł netto (+ 23% VAT)/osobę. Dla Członków Forum 1500 zł netto (+ 23% VAT)/osobę.

Tematyka szkolenia:

Dzień 1 (część wykładowa) - 8 godzin

 • Wymagania stawiane perspektywicznym czynnikom chłodniczym na podstawie aktualnych wymagań prawnych. 
 • Uwarunkowania prawne i normy oraz klasyfikacja czynników palnych i wybuchowych.
 • Charakterystyka węglowodorów jako czynników chłodniczych – własności termodynamiczne i  użytkowe, dedykowane oleje.
 • Charakterystyka palnych syntetycznych czynników chłodniczych – własności termodynamiczne i użytkowe, dedykowane oleje.
 • Szczegółowe wymagania w zakresie uwarunkowań stosowania czynników palnych i wybuchowych  - zgodnie z PED, normą EN 378 oraz ISO 817.
 • Szczegółowe wymagania w zakresie uwarunkowań stosowania czynników toksycznych - zgodnie z normą EN 378 oraz ISO 817.

Dzień 2 - 8 godzin zajęć

Część wykładowa 6 godzin

 • Zasady klasyfikacji urządzeń wypełnionych czynnikami palnymi – nie wszystkie muszą być wykonane w wersji ATEX.
 • Elementy układów chłodniczych w wykonaniu ATEX: sprężarki, parowniki, skraplacze chłodzone powietrzem, automatyka chłodnicza.
 • Wyposażenie bezpieczeństwa dodatkowe dedykowane dla instalacji z czynnikami grupy A2L oraz A3.
 • Zasady napełniania i opróżniania instalacji wypełnionych czynnikami z grupy A2 oraz A3.
 • Technologie minimalizacji napełnienia układu czynnikiem – (maksymalne dopuszczalne napełnienia bez żadnych dodatkowych wymagań zgodnie z IEC 60335-2-89)
 • Przegląd rozwiązań technicznych układów chłodniczych i pomp ciepła z zastosowaniem węglowodorów oraz czynników z grupy A2 oraz A3.

Część praktyczna 2 godziny

 • Demonstracja procesu napełniana i opróżniania instalacji z czynnikiem A2 (propan).
 • Zasady usuwania nieszczelności w układach z czynnikami palnymi  (jak przygotować się do naprawy nieszczelności metodą lutowania twardego).
 • Zasady etykietowania urządzeń z czynnikami palnymi – widziałbym to jako ćwiczenia praktyczne w celu wyliczania minimalnej powierzchni, w jakiej urządzenie może być zamontowane.

Prowadzący:

Szkolenie prowadzą praktycy chłodnictwa, nominowani Eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Zapisy:

 • Zapisy prowadzimy wyłącznie przez stronę internetową. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania terminu szkolenia lub jego zmiany.

Kontakt z organizatorem:

biuro@kfch.pl,

 tel.: +48 660 538 933
       +48 22 611 39 51

UWAGI:

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoleń Otwartych KFCh (dostępny w zakładce szkolenia na dole strony). 

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 26-09-2024 do 27-09-2024
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Światowy Dzień Chłodnictwa

Światowy Dzień Chłodnictwa

Światowy Dzień Chłodnictwa już po raz piąty świętujemy 26 czerwca w dzień urodzin lorda Kelvina. Celem święta jest zwiększania świadomości...
Badanie delfickie stanowiące element procesu prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Badanie delfickie stanowiące element procesu prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Zapraszamy do udziału w badaniu delfickim, mającym na celu poznanie Państwa opinii związanych m.in. z rozwojem branż w regionach, stanowiącym element...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh