X Warsztaty Amoniakalne

Data: 30-09-2021 do 01-10-2021

Miejsce szkolenia

Hotel Rubbens&Monet
87-148 Łysomice k/Torunia
ul. Toruńska 10A

Koszt

1 050,00 zł ?
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu.

Przemysłowe instalacje chłodnicze - warunki prawidłowej eksploatacji

Warsztaty kierujemy do:

Osób  z kierownictwa dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych – np. dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków, liderów, mistrzów i brygadzistów maszynowni chłodniczych.

Cel:

Uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • przestrzegania standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie amoniakalnym,
 • korzyści wynikających z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno–organizacyjnych w chłodnictwie amoniakalnym,
 • przestrzegania wymogów, procedur obowiązujących podczas eksploatacji urządzeń mających wpływ na niezawodność, koszty, wydłużenie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych.

Warsztaty będą obejmowały tradycyjnie trzy bloki tematyczne:

 • rozwiązania techniczno-organizacyjne,
 • zagadnienia eksploatacyjne,
 • szeroko rozumiane standardy bezpieczeństwa.

Organizacja Warsztatów:

Udział uczestników w wystąpieniach przygotowanych przez:

 • specjalistów z firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego,
 • przedstawicieli instytucji działających w obszarze chłodnictwa amoniakalnego np. UDT, uczelnie,
 • osoby z kierownictwa dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych
 • dostęp uczestników do informacji przygotowanych przez firmy, instytucje na stoiskach: wystawowych i konsultacyjnych.

Patronat honorowy:

 • Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
 • Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie,              
 • Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
 • Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego.

 Patronat medialny:

 • miesięcznik „Chłodnictwo &Klimatyzacja”,
 • miesięcznik  „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”,
 • biuletyn UDT INSPEKTOR,
 • wybrane portale branżowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – Magdalena Firgolska – tel. 784 075 860; 504 241 764.

Zgłoszenia prosimy wysyłać  na „karcie zgłoszenia” na adres e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl

* Koszt udziału: pierwszej osoby 1050 PLN + VAT, każda kolejna osoba z tego samego zakładu 950 PLN +  VAT (w tym dwa obiady,  2 dni całodzienny bufet kawowy, uroczysta kolacja, materiały dla uczestników). 

Miejsce warsztatów - Hotel Rubbens&Monet –  recepcja tel. 56 678 30 15/16; kom.  602 728 744; www.rubbens.pl; – najpóźniej do 5 października 2020 ! -zainteresowani indywidualnie rezerwują noclegi w hotelach: Monet - pokój 1-osobowy 150 PLN/brutto, pokój 2-osobowy 200 PLN/brutto lub Rubbens -pokój 1-osobowy -140 zł/brutto, pokój 2-osobowy 190 zł/brutto (rozliczenie za noclegi bezpośrednio z hotelami).

Szkolenia

Mechanik urządzeń chłodniczych I

Mechanik urządzeń chłodniczych I

Termin: 27-09-2021 do 29-09-2021
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-09-2021 do 29-09-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Polagra 4-6 października 2021

Polagra 4-6 października 2021

POLAGRA to wydarzenie o najdłuższej tradycji biznesowej w Polsce, jedno z kluczowych wydarzeń branży spożywczej i HoReCa. Tegoroczna edycja wydarzenia...
Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Ograniczenia w stosowaniu PFAS mogą silnie wpłynąć na czynniki chłodnicze HFC i HFO

Europejskie rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) określa, które chemikalia mogą być produkowane...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh