Warsztaty Amoniakalne

Data: 05-10-2023 do 06-10-2023

Miejsce szkolenia

Hotel Rubbens&Monet
87-148 Łysomice k/Torunia
ul. Toruńska 10A

Koszt

1 050,00 zł ?
Warsztaty kierujemy do:

Osób  z kierownictwa dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych – np. dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków, liderów, mistrzów i brygadzistów maszynowni chłodniczych.

Cel:

Uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • przestrzegania standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie amoniakalnym,
 • korzyści wynikających z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno–organizacyjnych w chłodnictwie amoniakalnym,
 • przestrzegania wymogów, procedur obowiązujących podczas eksploatacji urządzeń mających wpływ na niezawodność, koszty, wydłużenie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych.

Warsztaty będą obejmowały tradycyjnie trzy bloki tematyczne:

 • rozwiązania techniczno-organizacyjne,
 • zagadnienia eksploatacyjne,
 • szeroko rozumiane standardy bezpieczeństwa.

Organizacja Warsztatów:

Udział uczestników w wystąpieniach przygotowanych przez:

 • specjalistów z firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego,
 • przedstawicieli instytucji działających w obszarze chłodnictwa amoniakalnego np. UDT, uczelnie,
 • osoby z kierownictwa dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych
 • dostęp uczestników do informacji przygotowanych przez firmy, instytucje na stoiskach: wystawowych i konsultacyjnych.

Patronat honorowy:

 • Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
 • Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie,              
 • Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
 • Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego.

 Patronat medialny:

 • miesięcznik „Chłodnictwo &Klimatyzacja”,
 • miesięcznik  „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”,
 • biuletyn UDT INSPEKTOR,
 • wybrane portale branżowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – Magdalena Firgolska – tel. 784 075 860; 504 241 764.

 

Szkolenia

Mechanik urządzeń chłodniczych II

Mechanik urządzeń chłodniczych II

Termin: 03-04-2023 do 04-04-2023
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 18-04-2023 do 20-04-2023
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego

Aktualności

Stanowisko Branżowe dot. Projektu Rozporządzenia F-gazowego

Stanowisko Branżowe dot. Projektu Rozporządzenia F-gazowego

Największe w Polsce organizacje reprezentujące branżę chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła apelują do polskich europosłów o realistyczne cele...
Zapraszamy uczniów techników do udziału w konkursie SkillsPoland - Edycja Specjalna w konkurencji chłodnictwo i klimatyzacja!

Zapraszamy uczniów techników do udziału w konkursie SkillsPoland - Edycja Specjalna w konkurencji chłodnictwo i klimatyzacja!

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh