Instalator urządzeń chłodniczych

Instalator urządzeń chłodniczych

Data: 24-01-2022 do 26-01-2022

Miejsce szkolenia

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45C

Organizator

Biuro KFCh

Koszt

1 440,00 zł ?

Organizacja szkolenia:

 • szkolenie trwa 3 dni: 2 dni szkolenia teoretycznego i 1 dzień w pracowni
 • po zakończeniu przewidziano Egzamin wewnętrzny Krajowego Forum Chłodnictwa i certyfikat dla uczestników, którzy go zdali
 • część teoretyczna szkolenia jest realizowana on-line, a część praktyczna i egzamin realizowane stacjonarnie w Białymstoku
 • 1 dzień szkoleniowy, to 8 godzin lekcyjnych zajęć
 • każdy z uczestników otrzymuje podręcznik "Technika chłodnicza" w wersji e-booka
Część teoretyczna realizowana on-line: 24 i 25 stycznia w godzinach 8:00-15:30 (codziennie 8 godzin lekcyjnych zajęć i przerwy)
Część praktyczna i na zakończenie egzamin KFCh: 26 stycznia w godzinach 9:00-16:30 (8 godzin lekcyjnych zajęć i przerwy)

Szkolenie wstępne dla osób zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi np. pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do techniki chłodniczej
 • budowa i zasada działania jednostopniowego urządzenia chłodniczego
 • wykres termodynamiczny ciśnienie-entalpia
 • wpływ ciśnień skraplania i parowania na działanie urządzenia
 • dochłodzenie oraz przegrzanie w urządzeniu jednostopniowym
 • obieg rzeczywisty,
 • zasady obliczeń wielkości charakterystycznych urządzenia na podstawie wykresu własności p-h
 • bezpośrednie i pośrednie systemy chłodzenia
Zajęcia praktyczne: Badanie wpływu zmian ciśnienia skraplania i ciśnienia parowania na działanie jednostopniowego urządzenia chłodniczego
 1. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła
 • ogólne regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych (dyrektywy, normy bezpieczeństwa, certyfikacja personalna)
 • rodzaje czynników chłodniczych
 • własności cieplne i użytkowe wybranych czynników jednorodnych naturalnych i syntetycznych
 • roztwory zeotropowe oraz azeotropowe
 • ogólne zasady odzysku czynników chłodniczych
 • oleje chłodnicze i ich współpraca z czynnikami chłodniczymi oraz materiałami konstrukcyjnymi instalacji chłodniczych
 • rodzaje i własności  nośników ciepła, solanki
Zajęcia praktyczne: Prowadzenie operacji odzysku czynnika chłodniczego
 1. Wyposażenie techniczne urządzeń chłodniczych
 • sprężarki chłodnicze: rodzaje, budowa, działanie, ogólne zasady doboru
 • skraplacze i parowniki
 • pozostałe chłodnicze wymienniki ciepła
 • ogólne zasady doboru chłodniczych wymienników ciepła, a w tym w oparciu o oprogramowanie firmowe producentów, aparatura pomocnicza: ogólne zasady jej doboru i obsługi, armatura chłodnicza
 1. Eksploatacja urządzeń chłodniczych – wybrane problemy
 • wpływ obecności oleju na pracę urządzenia chłodniczego
 • wpływ obecności gazów nie skraplających się na pracę urządzenia
 • zagrożenia występujące w pracy sprężarek chłodniczych (przyczyny, skutki, zabezpieczenia)
 • wpływ szronu na pracę chłodnicy powietrza
 • podstawy oszczędzania energii w systemach chłodniczych
 1. Automatyka chłodnicza 
 • cechy obiektów chłodniczych (typowe zakłócenia)
 • zadania i klasyfikacja elementów automatyki do zasilania parowników
 • zawory rozprężne: automatyczne, termostatyczne i elektroniczne (budowa, zasada działanie, zastosowanie)
 • automatyczne zawory stałociśnieniowe, zawory do wody i solanki
 • regulatory o działaniu nieciągłym: presostaty, termostaty i zawory elektromagnetyczne
 • ogólne zasady automatyzacji pracy sprężarek chłodniczych
 • ogólne zasady regulacji temperatury w obiektach chłodniczych
 • przykłady zastosowania regulatorów automatycznych w instalacjach chłodniczych

Zajęcia praktyczne: Badanie i regulacja termostatycznego zaworu rozprężnego oraz elektronicznego zaworu rozprężnego

 1. Obiekty chłodnicze
 • rodzaje izolacji chłodniczych przegród pomieszczeń chłodniczych (zimnochronne i parochronne)
 • ogólne zasady doboru izolacji dla rur
 • ogólne zasady sporządzania bilansu cieplnego obiektów chłodniczych

Egzamin (dla uczestników chcących uzyskać certyfikat kursu) – w formie testu pisemnego oraz ustnego

Po ukończeniu tego szkolenia rekomendujemy ukończenie kursu przygotowawczego i zdanie egzaminu F-gazowego przed komisją UDT.

Kontakt z organizatorem:

biuro@kfch.pl,

 tel.: +48 660 538 933
       +48 22 611 39 51

UWAGI:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany .

Podana cena dotyczy jednej osoby. Uczestnik otrzymuje dodatkowo podręcznik w wersji elektronicznej. Zapewniamy obiad podczas szkolenia praktycznego.

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoleń Otwartych KFCh (dostępny w zakładce szkolenia na dole strony). 

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-01-2022 do 28-01-2022
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 01-02-2022 do 03-02-2022
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego

Aktualności

EPEE opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie zrównoważonych i wydajnych centrów danych.

EPEE opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie zrównoważonych i wydajnych centrów danych.

EPEE z zadowoleniem podchodzi do propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej opracowania wskaźników zrównoważonego rozwoju i wymogów sprawozdawczych...
Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna IIR na temat urządzeń do odzyskiwania energii powietrze-powietrze opisuje wydajność, charakterystykę i tryby pracy wielu różnych...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh