Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych I

Data: 12-04-2021 do 17-04-2021

Miejsce szkolenia


85-825 Bydgoszcz
Wojska Polskiego 65

Koszt

0,00 zł
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu szkolenia.

Organizacja szkolenia:

 • Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji oraz siedziba firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego.      
 • Zajęcia prowadzą m.in. specjaliści wywodzący się bezpośrednio z branży chłodniczej - Eksperci KFCh.
 • Planowany czas szkolenia w wersji podstawowej - 53 godz. lekcyjne (w tym 14 godz. lekcyjnych - pokazy, ćwiczenia na terenie kilku firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego) oraz egzamin końcowy.
 • Optymalna liczba uczestników -15 osób.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Osób dokonujących kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwację lub serwisowania, demontażu, czyli wszystkich czynności dotyczących postępowania z  fluorowanymi gazami cieplarnianymi w odniesieniu do wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach oraz odzysk f-gazów i substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych  i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie/doskonalenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zawodzie Maszynista Chodni.
 • Zdobycie uprawnień elektroenergetycznych (eksploatacja, dozór) wymaganych w zawodzie.
 • Uzyskanie zaświadczenia wg wzoru MEN o ukończeniu kursu w zawodzie Maszynista Chłodni (dodatkowo wpis w przypadku wzięcia udziału w pokazach i ćwiczeniach w zakresie posługiwania się sprzętem ochrony dróg oddechowych i ciała).
 • Możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Maszynista Chłodni po zdaniu egzaminu przed ekspertami w dziedzinie chłodnictwa powołanymi przez Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.

Tematyka szkolenia:

 • Podstawy chłodnictwa.
 • Sprężarki chłodnicze.
 • Aparaty chłodnicze, armatura, rurociągi i automatyka chłodnicza.
 • Automatyka -monitorowanie i sterowanie pracą urządzeń instalacji chłodniczej.
 • Obsługa urządzeń chłodniczych i bhp.
 • Przeglądy, konserwacja i remonty instalacji i urządzeń chłodniczych i bhp.
 • Gospodarka energetyczna w chłodni.

Zainteresowani w ramach kursu mogą dodatkowo:

 • wziąć udział w 8 godz. pokazach i ćwiczeniach praktycznych w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparaty powietrzne) i ciała (ubrania gazoszczelne) – wyciek amoniaku, pożar!
 • przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego na wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne (eksploatacja, dozór):
  grupa 1 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  grupa 2 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz z zakresu ciepłownictwa.
  Zainteresowani ponoszą jedynie opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o cenie uzyskacie Państwo kontaktując się bezpośrednio z organizatorem. 

Kontakt z organizatorem:

METALKO; Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Bydgoszczy 

Magdalena Firgolska, tel.: 504 241 764; mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl 

UWAGA:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

*Szkolenie realizowane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

** Uczestnik otrzymuje dodatkowo materiały szkoleniowe. Zapewniamy catering.

Szkolenia

Powietrzne pompy ciepła- Warsztaty praktyczne

Powietrzne pompy ciepła- Warsztaty praktyczne

Termin: 22-04-2021 do 23-04-2021
*w sprawie ceny prosimy o kontakt z organizatorem
Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 29-04-2021 do 30-04-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Newslettery EPEE

Newslettery EPEE

Członkowie KFCh mogą po zalogowaniu pobrać najnowszy tygodniowy newsletter EPEE
Nota informacyjna IRR “State of the art of new technologies applied to chillers”

Nota informacyjna IRR “State of the art of new technologies applied to chillers”

IIR w najnowszej nocie podkreśla kluczowe znaczenie wysokiej efektywności energetycznej agregatów chłodniczych. 
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh