CO2 jako alternatywa wobec czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP

CO2 jako alternatywa wobec czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP

Data: 17-10-2023 do 18-10-2023

Miejsce szkolenia

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45C

Organizator

Biuro KFCh

Koszt

1 800,00 zł ?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Osób chcących poszerzyć swoją wiedze na temat CO2 jako alternatywy wobec czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP.

Cel szkolenia:

 • Pozyskanie wiedzy na temat specyfiki pracy z czynnikiem CO2 jako alternatywy wobec czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP
 • Zdobycie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1800 zł netto (+ 23% VAT)/osobę. Dla Członków Forum 1500 zł netto (+ 23% VAT)/osobę.

Tematyka szkolenia:

Dzień 1 (część wykładowa) - 8 godzin

 • CO2 jako jedna z alternatyw wobec czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP (stan prawny w zarysie, inne rodzaje urządzeń chłodniczych i inne rodzaje czynników chłodniczych, wskaźnik TEWI).
 • Własności CO2 jako czynnika chłodniczego i nośnika ciepła.
 • Obieg podkrytyczny CO2 i urządzenia kaskadowe (budowa, zasada działania, podstawowe obliczenia układów kaskadowych).
 • Jednostopniowy obieg nadkrytyczny CO2 i optymalizacja parametrów jego pracy -.
 • Materiały do budowy i elementy wyposażenia instalacji na CO2.

Dzień 2 - 8 godzin zajęć w tym zajęcia praktyczne

 • Dwustopniowe układy chłodnicze z CO2 (booster) i zastosowaniew chłodnictwie handlowym (budowa, działanie, podstawowe obliczenia).
 • Montaż, serwis, regulacja i eksploatacja układów z CO2.
 • Ilustracja praktyczna.

Prowadzący:

Szkolenie prowadzą praktycy chłodnictwa, nominowani Eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Zapisy:

 • Zapisy prowadzimy wyłącznie przez stronę internetową. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania terminu szkolenia lub jego zmiany.

Kontakt z organizatorem:

biuro@kfch.pl,

 tel.: +48 660 538 933
       +48 22 611 39 51

UWAGI:

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoleń Otwartych KFCh (dostępny w zakładce szkolenia na dole strony). 

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 28-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i	Prawnych

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i Prawnych

Pan Robert Grejcz, Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa, będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące aktualnych zmian legislacyjnych w branży...
Noty informacyjne IIR

Noty informacyjne IIR

Wykorzystanie Internetu Rzeczy i Sztuczna Inteligencją w Chłodnictwie i Klimatyzacji. 55 Nota informacyjna dotycząca technologii chłodniczych. Łatwopalne...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh