BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Data: 25-10-2021 do 27-10-2021

Miejsce szkolenia

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45C

Organizator

Biuro KFCh

Koszt

1 209,00 zł ?

Organizacja szkolenia:

 • Szkolenie rozłożone jest na 3 dni. Po zakończeniu przewidziano Egzamin Kwalifikacyjny przed Jednostką Egzaminującą akredytowaną przez UDT.
 • Szkolenie  jest podzielone na dwie części - część teoretyczna realizowana on-line oraz część praktyczna i egzamin realizowane stacjonarnie w Białymstoku
 • Szkolenie prowadzi kadra akredytowana przez UDT.
 • Egzamin na Certyfikat dla personelu przeprowadzany jest w siedzibie organizatora przed odrębną komisją egzaminacyjną akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego   
 • Każdy z uczestników otrzymuje podręcznik "Technika chłodnicza" zawierający wiedzę potrzebną do zdania egzaminu - część B podręcznika
Część teoretyczna rozłożona na dwie sesje: 25 pażdziernika 2021 w godzinach 8:00-14:00 (w tym 6 godzin lekcyjnych zajęć i przerwy)
                                                                           26 pażdziernika 2021 w godzinach 8:00-14:00 (w tym 6 godziny lekcyjne zajęć i przerwy)
Część praktyczna i egzamin                           27 pażdziernika
                                                                                                                  

W pakiecie cenowym: 

 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 809,00 zł netto (+ 23% VAT). Koszt części teoretycznej realizowanej on-line 359 zł netto, koszt części praktycznej 450 zł netto. 
 • Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 400,00 zł netto (+ 23% VAT) za każdy egzamin. 
 • Koszt łączny, to 1209 zł netto (+ 23% VAT), czyli 1487,07 zł brutto

Do policzenia kosztu całkowitego należy dodać opłatę dla UDT za czynności związane z otrzymaniem certyfikatu. Opłata łączna wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 135,38 zł. Jeśli urząd odmówi wydania certyfikatu i wpisania do rejestru, to zwróci część opłaty. Płatność powinna być dokonana bezpośrednio na konto UDT po zdanym egzaminie. Certyfikat wydany po zdanym egzaminie jest ważny bezterminowo.

Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany na podstawie: Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Rozporządzenia Parlamentu (WE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, Ustawy z dnia 12 lipca 2017 o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Osób dokonujących kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwację lub serwisowania, demontażu, czyli wszystkich czynności dotyczących postępowania z  fluorowanymi gazami cieplarnianymi w odniesieniu do wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach oraz odzysk f-gazów i substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych  i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Cel szkolenia:

 • Pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, celem podjęcia prac oraz zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w wyżej wymienionym zakresie,
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Przystąpienie do egzaminu na Certyfikat dla personelu kategorii I przed odrębną komisją egzaminacyjną.

Tematyka szkolenia zawiera miedzy innymi:

 • Ogólne przepisy prawne
 • Rodzaje substancji kontrolowanych i F - gazowych
 • Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane i  F - gazowe
 • Wymagania w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy, kontroli urządzeń
 • Metody, systemy i urządzenia stosowane przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji czynników chłodniczych – ćwiczenia praktyczne
 • Odzysk i napełnianie czynnika chłodniczego – ćwiczenia praktyczne
 • Zajęcia praktyczne w zakresie instalacji, obsługi, konserwacji, naprawy, odzysku, kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających F- gazy (praca z urządzeniami, ćwiczenia na dwóch układach szkoleniowych).

Kontakt z organizatorem:

biuro@kfch.pl,

 tel.: +48 660 538 933
       +48 22 611 39 51

UWAGI:

 • Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany .
 • Podana cena dotyczy jednej osoby. Uczestnik otrzymuje dodatkowo podręcznik, który powinnien odebrać osobiście przed szkoleniem. Zapewniamy obiad podczas szkolenia praktycznego.
 • Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoleń Otwartych KFCh (dostepny w zakładce szkolenia na dole strony). 

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Instalator urządzeń chłodniczych

Termin: 20-10-2021 do 22-10-2021
Pierwszy krok dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 25-10-2021 do 27-10-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

XIX edycja konferencji: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju już 28 października 2021

XIX edycja konferencji: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju już 28 października 2021

Krajowe Forum Chłodnictwa Patron Konferencji zaprasza w imieniu redakcji miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA na XIX edycję konferencji z cyklu:...
Ważne dla chłodnictwa głosowanie w październiku w Parlamencie Europejskim

Ważne dla chłodnictwa głosowanie w październiku w Parlamencie Europejskim

W dniach 11-12 października unijna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego ENVI głosuje nad projektem rezolucji w sprawie COP26, w tym nad proponowaną...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh