Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna IIR na temat urządzeń do odzyskiwania energii powietrze-powietrze opisuje wydajność, charakterystykę i tryby pracy wielu różnych urządzeń dostępnych do stosowania w odzysku ciepła wentylacyjnego w budynkach lub w procesie przemysłowego odzysku ciepła.  Wymienniki ciepła mogą być mniej lub bardziej kompaktowe, łatwiejsze lub trudniejsze w instalacji, mniej lub bardziej odpowiednie do modernizacji. Wymiennik ciepła wprowadza spadek ciśnienia na oba strumienie powietrza. Potrzebni są eksperci, aby wybrać najbardziej odpowiedni wymiennik ciepła do danego zastosowania. Następnie należy zorganizować specjalne kursy w celu przeszkolenia projektantów i instalatorów w zakresie właściwego doboru i instalacji urządzeń do odzysku ciepła zgodnie z klimatem i wymaganiami budowlanymi, przy jak najlepszym wykorzystaniu wydajności dostępnych urządzeń. Jednocześnie należy ustanowić systemy zachęt i wytyczne w celu promowania najbardziej efektywnego wykorzystania urządzeń do odzysku ciepła powietrze-powietrze, zarówno w budynkach instalacji wentylacyjnych, jak i w zastosowaniach procesowo-procesowych.

Nota jest do bezpłatnego pobrania przez Członków KFCH (po zalogowaniu). 

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 28-07-2022 do 29-07-2022
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 26-08-2022 do 27-08-2022
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Przekształcenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) - wskazano kierunek zmian 

Przekształcenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) - wskazano kierunek zmian 

W dniu 22 czerwca Komitet Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) uzgodnił ostateczny tekst kompromisowy Rady w sprawie przeglądu...
Światowy Dzień Chłodnictwa / Word Refrigeration Day

Światowy Dzień Chłodnictwa / Word Refrigeration Day

Światowy Dzień Chłodnictwa odbywa się od trzech lat 26 czerwca w dzień urodzin lorda Kelvina. Celem święta jest zwiększania świadomości roli...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh