Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna IIR na temat urządzeń do odzyskiwania energii powietrze-powietrze opisuje wydajność, charakterystykę i tryby pracy wielu różnych urządzeń dostępnych do stosowania w odzysku ciepła wentylacyjnego w budynkach lub w procesie przemysłowego odzysku ciepła.  Wymienniki ciepła mogą być mniej lub bardziej kompaktowe, łatwiejsze lub trudniejsze w instalacji, mniej lub bardziej odpowiednie do modernizacji. Wymiennik ciepła wprowadza spadek ciśnienia na oba strumienie powietrza. Potrzebni są eksperci, aby wybrać najbardziej odpowiedni wymiennik ciepła do danego zastosowania. Następnie należy zorganizować specjalne kursy w celu przeszkolenia projektantów i instalatorów w zakresie właściwego doboru i instalacji urządzeń do odzysku ciepła zgodnie z klimatem i wymaganiami budowlanymi, przy jak najlepszym wykorzystaniu wydajności dostępnych urządzeń. Jednocześnie należy ustanowić systemy zachęt i wytyczne w celu promowania najbardziej efektywnego wykorzystania urządzeń do odzysku ciepła powietrze-powietrze, zarówno w budynkach instalacji wentylacyjnych, jak i w zastosowaniach procesowo-procesowych.

Nota jest do bezpłatnego pobrania przez Członków KFCH (po zalogowaniu). 

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-01-2022 do 28-01-2022
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 01-02-2022 do 03-02-2022
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego

Aktualności

EPEE opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie zrównoważonych i wydajnych centrów danych.

EPEE opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie zrównoważonych i wydajnych centrów danych.

EPEE z zadowoleniem podchodzi do propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej opracowania wskaźników zrównoważonego rozwoju i wymogów sprawozdawczych...
Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna - Sprzęt do odzyskiwania energii powietrze-powietrze (angielski)

Nota informacyjna IIR na temat urządzeń do odzyskiwania energii powietrze-powietrze opisuje wydajność, charakterystykę i tryby pracy wielu różnych...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh