Know-how

Know-how

POLITYKA UNIJNA

ZIELONY ŁAD

Państwa Unii Europejskiej zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i wypełnić w ten sposób swoje zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. Europejski Zielony Ład, to strategia UE na rzecz osiągnięcia tego celu do 2050 r.

Zielony Ład podkreśla potrzebę całościowego i międzysektorowego podejścia, w ramach którego wszystkie odpowiednie obszary polityki przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnego celu klimatycznego. Pakiet obejmuje inicjatywy w szeregu ściśle powiązanych ze sobą obszarów, np. w dziedzinie klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania.

Europejski zielony ład został zainicjowany przez Komisję w grudniu 2019 r., a Rada Europejska odnotowała ten fakt na swoim grudniowym posiedzeniu.

FIT FOR 55

W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny. Celem Fit for 55 jest zmniejszenie w UE do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. względem 1990 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nazwa pakietu nawiązuje do wyznaczonego celu redukcji emisji o 55 proc., a na język polski tłumaczona jest jako "Gotowi (przystosowani) na 55".

CZYNNIKI CHŁODNICZE

KLASYFIKACJA GRUPY BEZPIECZEŃSTWA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

ZESTAWIENIE OBOWIĄZKÓW BDO i ŚRODOWISKO ZA ROK 2023 BDS

Do pobrania

Sprawozdawczość F-gazy, SZWO, BDO

Szkolenia

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 16-04-2024 do 18-04-2024
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Instalator urządzeń chłodniczych - wejście do zawodu

Termin: 22-04-2024 do 24-04-2024
Pierwszy krok dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)

Aktualności

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

NAJWIĘKSZA BRANŻOWA ORGANIZACJA CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA! CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH STOWARZYSZEŃ AREA, EPEE i IRR. ZAPRASZAMY PRZYŁĄCZ...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh