Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane, ma nie tylko na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, ale też poprawę systemu oceny efektywności energetycznej budynków. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja wprowadza obowiązek opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej dla każdego budynku jedno- i wielorodzinnego. 

Inwestorzy będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Informacje o świadectwach będą powszechnie dostępne w centralnym rejestrze charakterystyki budynków.

Obowiązujące przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW. Projektowane zmiany wprowadzają dodatkowo obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW.

Co więcej, inwestorzy będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

Właściciel lub zarządca budynku będzie musiał poddawać budynki okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych wcześniej, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW.

Kluczowe będą też kontrole w zakresie oceny efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat, dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW, oraz połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Wprowadzony ma być też obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi. Projekt przepisów zwalnia budynki wyposażone w te systemy z obowiązku przeprowadzania w nich kontroli systemów ogrzewania oraz klimatyzacji, co stanowić może dodatkową zachętę do stosowania tych systemów.

Źródło: Sejm

Zobacz również

Szkolenia

Warsztaty Amoniakalne

Warsztaty Amoniakalne

Termin: 06-10-2022 do 07-10-2022
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 10-10-2022 do 12-10-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Chillventa 2022

Chillventa 2022

Chilleventa 2022 odbędzie się w dniach 11-13 października w Messe Norymberga.
Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane, ma nie tylko na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh