Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

„Krajowego Forum Chłodnictwa” Związku Pracodawców

16 czerwca 2023, Żelechów

 

L.p.

godz.

Temat 

Osoba odpowiedzialna

Czas minuty

1.

10:00

Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków Związku

Porządek:

  • Stwierdzenie quorum (na podstawie listy obecności)
  • Otwarcie i prezentacja systemu do głosowania
  • Wybór Prezydium (Przewodniczący i Sekretarz) + głosowanie
  • Przyjęcie nowych Członków i krótka informacja o każdym Członku
  • Przyjęcie porządku obrad (pyt. czy są propozycje zmian) i ew. głosowanie
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej (propozycje z sali i wybór 1-2 osób + głosowanie


Prezes Zarządu


30
 

2.

10:30

Wykład Inauguracyjny: „Rynek pomp ciepła w Polsce i Europie – obecnie i w przewidywalnej przyszłości.”

Wojciech Żmigrodzki DANFOSS 30
3.

11:00

Uchwała numer 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

Porządek:

  • prezentacja
  • odpowiedzi na ewentualne pytania
  • prezentacja gotowej uchwały
  • głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

Prezes Zarządu i 
Członek Zarządu
ds. Finansowych

20

4.

11:20

Uchwała numer 2 w sprawie pokrycia straty za rok 2022 – porządek j. w.

Członek Zarządu
ds. Finansowych

5

5.

11:25

Uchwała numer 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia skwitowania z wykonywania obowiązków Zarządowi i Członkom Zarządu za okres: 20.05.2022 - 16.06.2023 – porządek j.w.

Przewodniczący /Prezes Zarządu

30

6.

11:55

Uchwała numer 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej za okres: 20.05.2022 - 16.06.2023 – porządek j.w.

Przewodniczący/ Przewodniczący RN

5

7.

12:00

Uchwała numer 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia skwitowania Sądowi Dyscyplinarnemu za okres: 20.05.2022 - 16.06.2023 – porządek j.w.

Przewodniczący/ Przewodniczący SD

5

8.

12:05

Uchwała numer 6 w sprawie uchwalenia budżetu KFCh na rok 2023 – porządek j.w.

Członek Zarządu
ds. Finansowych

10

9.

12:15

Propozycje Członków KFCh odnośnie działalności Związku i sprawy różne.

Przewodniczący

20

10.

12:35

Zamknięcie obrad WZC.

Przewodniczący

5

 Przerwa na LUNCH do 14:00KONFERENCJA

Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców

L.p.

godz.

Temat

Osoba odpowiedzialna

Czas
w minutach

1.

14:00

Rozpoczęcie konferencji – powitanie Gości i Prelegentów

Prezes KFCh

5

2.

14:05

„Ochrona klimatu kierunek zmian w europejskiej i krajowej legislacji.”

Naczelnik Wydziału dr inż. Agnieszka Tomaszewska
Ministerstwo Klimatu

25

3.

14:30 „Kierunek zmian w europejskiej legislacji – wyzwania przed branżą HVACR.”

Robert Grejcz

Emerson

25

4.

14:55

„Certyfikacja energetyczna budynków w Polsce – stan aktualny i plany na przyszłość.”

inż. Przemysław Perczyński

Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

20

5.

15:15

"Innowacyjne usługi środowiskowe A-Gas dla branży HVACR dostępne w Polsce."

Wystąpienie promocyjne

Jarosław Stalewski

A-Gas Nederland BV

40

6.

15:55

Przerwa 20 minut

 

20

7.

16:15

„Aktualnie wprowadzone zmiany w kodeksie pracy min. kontrola trzeźwości, praca zdalna i zapowiedź prawdopodobnego kierunku zmian w przepisach.”

Marcin Grzelak, Dyrektor

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Państwowa Inspekcja Pracy

20

8.

16:35 "Kształcenie w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji."

Piotr Bartosiak, Dyrektor
Dorota Igielska, Główny Specjalista

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Ministerstwo Edukacji i Nauki

25

9.

17:00 „Obecnie realizowane i planowane przedsięwzięcia NCBR na rzecz budowy innowacyjnych rozwiązań HVAC.”

dr inż. Sławomira Dumała koordynator projektu: „Nowoczesne pompy ciepła w innowacyjnym modelu produkcji” 

Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami

NCBR 

20

10.

17:20 Przerwa 20 minut    

11.

17:40 "Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju."

dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Kierownik Pracowni Chłodnictwa i Ochrony Środowiska

IBPRS
15

12.

17:55 "Prace badawcze w formacie współpracy biznes-uczelnia." prof. Dariusz Butrymowicz Politechnika Białostocka 10

13.

18:05

„Aktualne wyzwania dla kształcenia branżowego i pomysły na przyszłość.”

dr hab.inż.prof. PB
Kamil Śmierciew
Politechnika Białostocka

10

14.

18:15

"Specyficzne zastosowanie instalacji pomp ciepła w pętli wodnej."

dr hab. inż. prof. UW
Artur Rusowicz

15

15.

18:30 "Pompy ciepła dużej mocy w systemach ciepłowniczych.”

dr inż. Andrzej Grzebielec,

Politechnika Warszawska

15

16.

18:45

Zakończenie konferencji

Prezes KFCh

5


Uroczysta kolacja po zakończeniu konferencji od godziny 19:00 a od 21:30 kręgle

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

GDAŃSK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

GDAŃSK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 25-06-2024 do 26-06-2024
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin dla otrzymania certyfikatu UDT.
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Instalator urządzeń chłodniczych - wejście do zawodu

Termin: 26-06-2024 do 28-06-2024
Pierwszy krok dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)

Aktualności

Nowe Władze Krajowego Forum Chłodnictwa

Nowe Władze Krajowego Forum Chłodnictwa

Pani Ewa Domagała [Compact Technika Chłodnicza] Prezesem Zarządu XIII kadencji
Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum już w piątek 7 czerwca 2024

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum już w piątek 7 czerwca 2024

Zapraszam uprawnione osoby z organizacji Członkowskich do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh