XIX edycja konferencji: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju już 28 października 2021

XIX edycja konferencji: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju już 28 października 2021

Krajowe Forum Chłodnictwa Patron Konferencji zaprasza w imieniu redakcji miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA na XIX edycję konferencji z cyklu: 

 

"Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju",

 

28 października 2021 roku.

 

 

Tematem przewodnim konferencji będzie: Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej

 

Rynek HVACR cały czas ewoluuje w związku ze zmianami legislacyjnymi, a wraz z nim rozwijają się nowe technologie, rozwiązania chłodnicze i klimatyzacyjne. I właśnie o tych wszystkich zmianach technologicznych, nowych rozwiązaniach i produktach, ale także o sytuacji bieżącej oraz planowanych kolejnych zmianach prawnych, mających wpływ na działalność branży, będziemy chcieli porozmawiać z Państwem podczas konferencji organizowanej przez naszą redakcję.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników, proponujemy Państwu udział w 2 panelach tematycznych: INSTALACJE CHŁODNICZE KOMERCYJNE oraz ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE HVAC. Poprzedzone one będą wspólnym panelem wprowadzającym odnoszącym się do najważniejszych zmian i wymagań zawartych w przepisach w zakresie ochrony środowiska oraz w przepisach F-gazowych.

 

PANEL WPROWADZAJĄCY

 

 • Legislacja F-gazowa – stan obecny i planowane zmiany
  dr inż. Agnieszka TOMASZEWSKA – Naczelnik Wydziału Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej
 • Audyt firmy/przedsiębiorstwa/sklepu w zakresie działalności zgodnie z przepisami ochrony środowiska
  Krzysztof PIETRZAK – Meritum Competence
 • CRO bez tajemnic w praktyce instalatora i operatora
  mgr inż. Patrycja GOWOREK – Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
 • Wpływ zaburzonych łańcuchów dostaw na branżę chłodniczą
  Maurycy SZWAJKAJZER – SZE. Sp. z o.o

PANEL I: KOMERCYJNE INSTALACJE CHŁODNICZE

 

 • Rozwój i możliwości zastosowania instalacji chłodniczych z R744 i R290 w małych obiektach handlowych i produkcyjnych
  dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Wydział MEiL, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
 • Odbiór i bezpieczeństwo komercyjnych instalacji chłodniczych z R744 i R290
  Tomasz KLINKOSZ – Ekspert Urządzeń Ciśnieniowych, Dział Oceny Zgodności, UDT
 • Błędy w instalacjach chłodniczych i związane z tym konsekwencje eksploatacyjne. Analiza przypadków
  Bartosz NOWACKI – ReBaNo
 • Pompy ciepła z punktu widzenia instalatora – na jakie rozwiązania i parametry techniczne zwracać uwagę, jakie czynniki chłodnicze, układy z PV, błędy montażowe
  Artur KARCZMARCZYK

PANEL II: ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE HVAC

 

 • Zarządzanie obiektem w kontekście poprawy efektywności energetycznej instalacji HVACR
 • Rola automatyki i BMS w procesie zarządzania i efektywności energetycznej
 • Klimatyzacja dużych Data Center w ujęciu technicznym i biznesowym. Założenia, optymalizacja, kontekst biznesowy
  Bartosz BIERNACKI – OPW Systems
 • Systemy adiabatyczne w układach klimatyzacyjnych i chłodzenia przemysłowego – rozwiązania oraz ekonomia zastosowania w kontekście efektywności energetycznej i ochrony środowiska (zużycie wody)
  Jerzy KOT – Techvap

  Tematyka będzie na bieżąco uzupełniana o nowe prelekcjeprzygotowan

e przez specjalistów oraz firmy branżowe.

 

Link do rejestracji: https://konferencja.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/

 

 

 

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 23-05-2022 do 25-05-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
GDAŃSK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

GDAŃSK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 25-05-2022 do 26-05-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

W tym roku będzie to Zebranie Wyborcze połączone z konferencją. ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc. https://www.hotelskansen.pl/ ZAPRASZAMY...
Konferencja Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

Konferencja Krajowego Forum Chłodnictwa 20 maja 2022, Sierpc

Prelegenci z: Ministerstwa Klimatu, Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, DANFOSS, GEA, Politechniki Białostockiej, Politechniki Warszawskiej, Chłodnictwo&Klimatyzacja,...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh