Konferencja branżowa dla Członków Forum już w piątek 16 czerwca 2023

Konferencja branżowa dla Członków Forum już w piątek 16 czerwca 2023

KONFERENCJA

Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców

L.p.

godz.

Temat

Osoba odpowiedzialna

Czas
w minutach

1.

14:00

Rozpoczęcie konferencji – powitanie Gości i Prelegentów

Prezes KFCh

5

2.

14:05

„Ochrona klimatu - kierunek zmian w europejskiej i krajowej legislacji.”

Naczelnik Wydziału dr inż. Agnieszka Tomaszewska
Ministerstwo Klimatu

25

3.

14:30 „Kierunek zmian w europejskiej legislacji – wyzwania przed branżą HVACR.”

Robert Grejcz

Emerson

25

4.

14:55

„Certyfikacja energetyczna budynków w Polsce – stan aktualny i plany na przyszłość”.

inż. Przemysław Perczyński

Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

20

5.

15:50

"Innowacyjne usługi środowiskowe A-Gas dla branży HVACR dostępne w Polsce"

Wystąpienie promocyjne

Jarosław Stalewski

A-Gas Nederland BV

20

6.

15:55

Przerwa 20 minut

 

30

7.

16:15

„Aktualnie wprowadzone zmiany w kodeksie pracy min. kontrola trzeźwości, praca zdalna i zapowiedź prawdopodobnego kierunku zmian w przepisach”.

Marcin Grzelak, Dyrektor

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Państwowa Inspekcja Pracy

20

8.

16:35 "Kształcenie w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji"

Piotr Bartosiak, Dyrektor
Dorota Igielska, Główny Specjalista

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Ministerstwo Edukacji i Nauki

25

9.

17:00 „Obecnie realizowane i planowane przedsięwzięcia NCBR na rzecz budowy innowacyjnych rozwiązań HVAC”.

dr inż. Mariusz Skwarczyński 
Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami.

Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami

NCBR 

20

10.

17:20 Przerwa 20 minut    

11.

17:40 "Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju"

dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Kierownik Pracowni Chłodnictwa i Ochrony Środowiska

IBPRS
15

12.

17:55 "Prace badawcze w formacie współpracy biznes-uczelnia" prof. Dariusz Butrymowicz Politechnika Białostocka 10

13.

18:05

„Aktualne wyzwania dla kształcenia branżowego i pomysły na przyszłość”

dr hab.inż.prof. PB
Kamil Śmierciew
Politechnika Białostocka

10

14.

18:15

"Specyficzne zastosowanie instalacji pomp ciepła w pętli wodnej".

dr hab. inż. prof. UW
Artur Rusowicz

15

15.

18:30 "Pompy ciepła dużej mocy w systemach ciepłowniczych”.

dr inż. Andrzej Grzebielec,

Politechnika Warszawska

15

16.

18:45

Zakończenie konferencji

Prezes KFCh

5


Uroczysta kolacja po zakończeniu konferencji od godziny 19:00, a od 21:30 kręgle

Do pobrania

Walne Zebranie Członków KFCh 16 czerwca 2023 Żelechów

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 12-06-2023 do 14-06-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
-Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 14-06-2023
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum w piątek 16 czerwca 2023.

Spotkanie będzie realizowane stacjonarnie w Żelechowie. Szczegółowy program spotkania do pobrania poniżej.
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh