Światowy Dzień Chłodnictwa / Word Refrigeration Day

Światowy Dzień Chłodnictwa / Word Refrigeration Day

Światowy Dzień Chłodnictwa / Word Refrigeration Day - WRD, to święto ludzi i technologii odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymywanie świata, w którym żyjemy, świata zależnego od środowisk o kontrolowanej temperaturze. 

Kampania WRD21 skupi się na karierze w branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła i nosi tytuł "Cooling Champions: Cool Careers for a Better World".

Celem kampanii jest inspirowanie studentów i młodych profesjonalistów, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet i zachęcanie ich do sprostania wyzwaniom stojącym przed ich społecznościami.

Chłodzenie jest w samym sercu współczesnego życia.

  • Około 12 milionów osób jest zatrudnionych na całym świecie w sektorze chłodniczym.
  • Łączna liczba systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła w eksploatacji na całym świecie wynosi około 3 miliardów.
  • Systemy te zapewniają warunki, których potrzebujemy dla zdrowia, komfortu, wydajności pracowników, produkcji i podstawowych środowisk dla żywności, farmaceutyków i danych cyfrowych.
  • Profesjonaliści projektują, budują, utrzymują i regulują je, a także edukują nowe pokolenie praktyków.

Nowa generacja ekspertów chłodzenia – inżynierowie, technicy, naukowcy, edukatorzy, eksperci polityczni i kadra kierownicza – jest niezbędna do tworzenia kontrolowanych środowisk, których wymaga współczesne życie.

Korzyści płynące z dotarcia do obiecujących talentów będą priorytetem tegorocznej kampanii.

Więcej informacji https://worldrefrigerationday.org

 

 

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 07-09-2021 do 09-09-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 07-09-2021 do 09-09-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Prognozy dla unijnego rynku pomp ciepła po roku 2030

Prognozy dla unijnego rynku pomp ciepła po roku 2030

Komisja Europejska rozważa ustanowienie nowego autonomicznego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) obejmującego emisje gazów cieplarnianych...
Światowy Dzień Chłodnictwa / Word Refrigeration Day

Światowy Dzień Chłodnictwa / Word Refrigeration Day

Światowy Dzień Chłodnictwa odbywa się od trzech lat 26 czerwca w dzień urodzin lorda Kelvina. Celem święta jest zwiększania świadomości roli...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh