Walne Zebranie Członków KFCh 2020

Walne Zebranie Członków KFCh 2020

W piątek 18 września 2020 r. w Klubie Sosnowym w Warszawie odbyło się XX Jubileuszowe Walne Zebranie Członków "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców. Reprezentowanych na nim było 41 ze 104 Członków KFCh.

Część formalna rozpoczęła się wraz ze Sprawozdaniem Zarządu za rok ubiegły, które prezentował Prezes Zarządu KFCh Wojciech Żmigrodzki [DANFOSS]. Sprawozdania złożyli także Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Sadowski [Sadowski] i Sądu Dyscyplinarnego Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego Elżbieta Polak [IBPRS].

Wszystkie organy KFCh uzyskały absolutorium z wykonywanych obowiązków oraz zostały zatwierdzone ich sprawozdania – uchwałami WZC.

Na spotkaniu wybrano Władze XI kadencji.Informacje o nowowybranych Członkach Władz znajdują się na stronie Forum pod adresem https://www.kfch.pl/wladze-kfch

Podczas spotkania Przewodniczący Andrzej Sadowski wręczył emblemat członkostwa przyjętej do grona KFCh firmie Compact Technika Chłodnicza z siedzibą w Katowicach reprezentowanej przez Panią Ewę Domagałę.

Część spotkania była poświęcona na prezentacje merytoryczne:

  • Podsumowanie 20-lecia Forum 2000-2020. Pan Wacław Maniawski i Pan Jerzy Stachowiak
  • Ministerstwo Klimatu - Legislacja F-gazowa oraz zakres planowanych zmian w przepisach krajowych. Naczelnik Wydziału dr inż. Agnieszka Tomaszewska
  • BOWOiK - Znaczenie Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu dla branży chłodniczej i kierunki zmian w BDS i CRO. Prof. Janusz Kozakiewicz.
  • AREA - informacja o organizacji, dotychczasowej współpracy z KFCh oraz omówienie aktualnych projektów. President Marco Buoni.
  • EPEE - informacja o organizacji, dotychczasowej współpracy z KFCh oraz omówienie  aktualnych projektów. Director General Andrea Voigt .
  • Sesja pytań do EPEE i AREA.
  • MICh - informacja o tej 100 letniej organizacji, której Członkiem jest KFCh i o jej aktualnych projektach. Prof. Dariusz Butrymowicz
  • UDT - Prezentacja merytoryczna „Aktualne wyzwania związane z oceną zgodności zespołów ciśnieniowych”. Główny Specjalista UDT Tomasz Klinkosz

Część wystąpień było realizowanych za pośrednictwem programu zoom i tłumaczone dla gości zagranicznych obecnych on-line na język angielski.

WZC 2020 dopełnił grill - spotkanie nieformalne jak zawsze w dobrej atmosferze i w miłym towarzystwie.

Zobacz również

Szkolenia

Budowa, eksploatacja i serwisowanie układów chłodniczych opartych na CO2 (R744)

Budowa, eksploatacja i serwisowanie układów chłodniczych opartych na CO2 (R744)

Termin: 04-03-2021 do 05-03-2021
*w sprawie ceny prosimy o kontakt z organizatorem
Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 09-03-2021 do 10-03-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Nota informacyjna IRR dotycząca powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń

Nota informacyjna IRR dotycząca powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń

Materiał do darmowego pobrania dla Członków KFCh. Nota informacyjna zawiera szczegółowe opracowanie zasad i stanu techniki w zakresie technologii...
Bezpłatne spotkanie on-line Irland Institute of Refrigeration

Bezpłatne spotkanie on-line Irland Institute of Refrigeration

Poniżej znajdują się zaproszenia IRI do udziału w pierwszym seminarium w 2021 r., które odbędzie się we wtorek 2 marca w dniach 16-17 (GMT) - 17:00-18:00...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh