Walne Zebranie Członków KFCh, 16 czerwca 2023 - podsumowanie

Walne Zebranie Członków KFCh, 16 czerwca 2023 - podsumowanie

Walne Zebranie Członków KFCh, 16 czerwca 2023 - podsumowanie


Szanowni Państwo, 

W piątek 16 czerwca 2023 r. w Pałacu Żelechów w Żelechowie odbyło się Walne Zebranie Członków "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców. 

Część formalna rozpoczęła się wraz ze Sprawozdaniem Zarządu za rok ubiegły, które zaprezentował Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz [Emerson Process Management]. Sprawozdania złożyli także Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Sadowski [Sadowski] i Członek Sądu Dyscyplinarnego Arkadiusz Krajka  [METALKO]. 

Wszystkie organy KFCh uzyskały absolutorium z wykonywanych obowiązków oraz zostały zatwierdzone ich sprawozdania uchwałami WZC.  

Po wykładzie Inauguracyjnym Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz powitał w gronie KFCh nowe firmy: BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni, BLUE REFRIGERATION Sp. z o.o z Wrocławia, Cupori Oy Przedstawicielstwo w Polsce z Warszawy. 

Po przyjęciu nowych Członków, uczestnik spotkania Pan Józef Kisielnicki [Kliweko] bardzo serdecznie podziękował za wiele lat wspólnej pracy w Forum i za tworzenie możliwości biznesowych, które w przypadku jego firmy bardzo mocno przysłużyły się jej rozwojowi. Przedstawił też uczestnikom spotkania swojego następcę.

Przypomniano także wieloletnich zasłużonych Członków Forum, którzy niedawno odeszli: Pana Jerzego Stachowiaka z firmy Masta i Pana Tadeusza Sierżęgę z firmy Klimat oraz uczono pamięć o nich minutą ciszy. 


Podczas Wykładu Inauguracyjnego i Konferencji, która odbyła się bezpośrednio po Walnym Zebraniu Członków, dr inż. Agnieszka Tomaszewska z Ministerstwa Klimatu opowiedziała o tym jakie zmiany zaszły i czego można się spodziewać w europejskiej i krajowej legislacji dot. ochrony klimatu i jak one wpłyną na stosowanie urządzeń oraz czynników chłodniczych. Robert Grejcz  podkreślał, że te zmiany, to wielkie wyzwanie dla branży HVACR, bo to nie tylko nowe substancje ale też zasady postępowania z czynnikami, które już podlegają ograniczeniom. Jarosław Stalewski (A-Gas Nederland BV) omówił usługi  związane z eksploatacją czynników, zwłaszcza tych podlegających regulacjom f-gazowym.

Dr inż. Sławomira Dumała koordynator projektu „Nowoczesne pompy ciepła w innowacyjnym modelu produkcji” prowadzonego w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR przedstawiła obecnie realizowane i planowane przedsięwzięcia NCBR na rzecz budowy innowacyjnych rozwiązań HVAC. Prac i pomysłów jest sporo i dotyczą one także nowego podejścia do nawet znanych technologii i łączenia ich tak aby zyskać jak najlepsze efekty dzięki synergii ich działania. O tym jak są i mogą być prowadzone prace badawcze w formacie współpracy biznes-uczelnia i jakie dają efekty mówił prof. Dariusz Butrymowicz z Politechniki Białostockiej. Przykłady specyficznego zastosowania instalacji pomp ciepła w pętli wodnej prezentował dr hab. inż. prof. Politechniki Warszawskiej Artur Rusowicz. Z kolei dr inż. Andrzej Grzebielec omówił zagadnienia stosowania pompy ciepła dużej mocy w systemach ciepłowniczych.    

Sporo uwagi, ale też i emocji budziły zagadnienia kształcenia branżowego. Ten temat z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia z powodu braku napływu nowych pracowników ze szkół branżowych. O kształceniu w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji mówiła Pani Marianna Brzozowska-Skwarek, Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Natomiast dr hab. inż.prof. Politechniki Białostockiej Kamil Śmierciew wskazywał na aktualne wyzwania dla kształcenia branżowego.

Był też blok zagadnień dotyczących codziennej pracy i zatrudniania. Marcin Grzelak, Inspektor Okręgowy Inspektoratu Pracy w Łodzi z Państwowej Inspekcji Pracy mówił m.in. o praktyce i przepisach regulujących m.in. pracę zdalną i w terenie. Temat sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju omówiła dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Kierownik Pracowni Chłodnictwa i Ochrony Środowiska IBPRS.


Spotkanie dopełniła uroczysta kolacja i wieczorne rozgrywki w kręgielni, jak zawsze wszystko odbyło się w dobrej atmosferze i w doskonałym towarzystwie.

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 26-09-2024 do 27-09-2024
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Światowy Dzień Chłodnictwa

Światowy Dzień Chłodnictwa

Światowy Dzień Chłodnictwa już po raz piąty świętujemy 26 czerwca w dzień urodzin lorda Kelvina. Celem święta jest zwiększania świadomości...
Badanie delfickie stanowiące element procesu prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Badanie delfickie stanowiące element procesu prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Zapraszamy do udziału w badaniu delfickim, mającym na celu poznanie Państwa opinii związanych m.in. z rozwojem branż w regionach, stanowiącym element...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh