Unijne konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG).

Unijne konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG).

7 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG). Wytyczne określają, jakie środki po 2022 r zakwalifikują się do wsparcia publicznego w formie pomocy państwa.

  • W punkcie 4.2 projektu określono zasady udzielania pomocy publicznej wspierającej poprawę efektywności energetycznej i środowiskowej budynków. Obejmuje to poprawę efektywności energetycznej urządzeń grzewczych lub chłodzących wewnątrz budynku. W przypadku renowacji istniejących budynków środek musi prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 20% (30% w przypadku podejścia etapowego przez 3 lata).
  • Dokument dodałby kilka nowych kategorii działań kwalifikujących się do pomocy. Na przykład działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) mogą być pod pewnymi warunkami zgodne z zasadami rynku wewnętrznego. Obejmuje to między innymi pomoc na produkcję energii odnawialnej i niskoemisyjnej, pomoc na efektywność energetyczną, w tym wysokosprawną kogenerację, oraz pomoc na wychwytywanie, składowanie i wykorzystanie dwutlenku węgla (CCUS).
  • Zrewidowane zasady obejmują kilka nowych środków przyspieszających wycofywanie energii z paliw kopalnych. Na przykład Komisja zezwoli na rekompensaty rządowe z tytułu zamykania elektrowni łupkowych, węgla kamiennego i brunatnego, o ile będzie to stanowić zachętę do zamykania elektrowni przed końcem ich ekonomicznego okresu eksploatacji.
  • Wytyczne uwzględniają również potencjał energetyki gazowej i obiektów przemysłowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w krótkim okresie, ale zwracają uwagę na ich długoterminowe negatywne skutki środowiskowe w porównaniu z inwestycjami alternatywnymi. W związku z tym przepisy zobowiązują państwa członkowskie do wyjaśnienia, w jaki sposób inwestycje w tego rodzaju infrastrukturę przyczynią się do osiągnięcia unijnego celu zerowego netto na 2050 r. i w jaki sposób planują, aby nie stała się ona aktywem osieroconym.
  • W zakresie działań na rzecz ochrony środowiska zmienione zasady zostałyby poszerzone o np. zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń oraz naprawę szkód w środowisku. W szczególności pomoc państwa będzie dozwolona, ​​jeśli pomoże firmom wyjść poza unijne normy ochrony środowiska lub spełnić normy UE, które jeszcze nie obowiązują. . W wytycznych wspomniano, że szczególna uwaga zostanie poświęcona w tym względzie kryteriom i zasadom „nie powodowania znaczącej szkody” (DNSH) ustanowionym w rozporządzeniu w sprawie taksonomii UE. .
  • Kolejne kroki: Projekt wytycznych jest otwarty do konsultacji społecznych do 2 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska planuje przyjąć zmienione przepisy do końca tego roku, tak aby weszły one w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji w najnowszym newsletterze EPEE dostępnym dla członków KFCh.

 

 

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Podstawy Wiedzy Chłodniczej

Termin: 21-06-2021 do 25-06-2021
Krok 1 dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 29-06-2021 do 01-07-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Konferencja po Walnym Zebraniu Członków KFCh 18 czerwca 2021 od godziny 12:15

Konferencja po Walnym Zebraniu Członków KFCh 18 czerwca 2021 od godziny 12:15

W piątek 18 czerwca, po części formalnej Walnego Zebrania Członków KFCh zostały zaplanowane wystąpienia merytoryczne, na które serdecznie zapraszamy...
Unijne konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG).

Unijne konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG).

7 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh