Przekształcenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) - wskazano kierunek zmian 

Przekształcenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) - wskazano kierunek zmian 

W dniu 22 czerwca Komitet Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) uzgodnił ostateczny tekst kompromisowy Rady w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED). Ministrowie energii zatwierdzili treść tego ostatecznego projektu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca jako oficjalne stanowisko Rady. 

Główne punkty z tekstu można podsumować w następujący sposób:

  • Cel w zakresie efektywności energetycznej: Rada potwierdziła pierwotnie zaproponowany cel w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. wynoszący 9 %, odraczając dyskusje na temat wyższego poziomu tego celu, zgodnie z celami REPowerEU dotyczącymi rozmów trójstronnych z Parlamentem Europejskim. W planie REPowerEU Komisja zaproponowała zmianę wniosku w sprawie przekształcenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z lipca 2021 r. w celu zwiększenia wiążącego celu UE na 2030 r. w zakresie efektywności energetycznej z 9 % do 13 %.
  • Zasada "efektywność energetyczna przede wszystkim" (EE1): Rada chce, aby wymóg stosowania zasady EE1 w decyzjach dotyczących planowania, polityki i inwestycji miał zastosowanie wyłącznie do inwestycji na dużą skalę o wartości przekraczającej 150 mln euro każdy lub 250 mln euro w przypadku projektów dotyczących infrastruktury transportowej.
  • Sektor publiczny: Tekst osłabia wymóg renowacji co najmniej 3 % budynków zajmowanych przez organy publiczne każdego roku do niemal zerowego poziomu energii poprzez wykluczenie mieszkalnictwa socjalnego i ponowne wprowadzenie możliwości łagodniejszego alternatywnego podejścia w celu spełnienia tego obowiązku. Rada podtrzymała cel 1,7 % rocznej oszczędności energii dla sektora publicznego, ale powinien on mieć charakter orientacyjny przez pierwsze dwa lata po wejściu w życie dyrektywy.
  • Zamówienia publiczne: Wymóg stosowania szerszych kryteriów zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych został nieco doprecyzowany, co oznacza, że państwa członkowskie wymagają od instytucji zamawiających i podmiotów zamawiających dołożenia wszelkich starań w celu przestrzegania co najmniej kryteriów określonych na poziomie "podstawowym" w odpowiednich unijnych kryteriach zielonych zamówień publicznych lub dostępnych równoważnych kryteriach krajowych.
  • Obowiązek oszczędności energii: Rada ograniczyła poziom ambicji obowiązku oszczędności energii jedynie stopniowo zwiększając roczny cel dotyczący zużycia energii końcowej (cel 1,1 % od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., 1,3 % od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., 1,5 % od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 31 grudnia 2030r.).
  • Zwolnienie z podatku od paliw kopalnych: Rada utrzymała wyłączenie oszczędności z paliw kopalnych na poczet obowiązku oszczędności energii, ale wprowadza wyjątek dla energochłonnych gałęzi przemysłu, o ile przeprowadzono audyt energetyczny i przedstawiono dowody na to, że żadne alternatywne, zrównoważone rozwiązanie w zakresie paliw niekopalnych nie jest technicznie wykonalne.
  • Centra danych: Do wniosku wprowadzono nowy artykuł, w którym wymaga się od centrów danych o znacznym zużyciu energii ujawniania zużycia energii, wykorzystania energii, wartości zadanej temperatury, wykorzystania ciepła odpadowego, zużycia wody i wykorzystania energii odnawialnej. Ponadto centra danych o całkowitym poborze energii znamionowej przekraczającym poziom 1 MW będą musiały ocenić koszty i korzyści wykorzystania ciepła odpadowego, z wyłączeniem tych centrów danych, których ciepło odpadowe jest lub będzie wykorzystywane w sieci ciepłowniczej lub bezpośrednio do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej lub do innych zastosowań.

Aby dowiedzieć się jakie będą kolejne kroki zapraszamy do przeczytania całego tekstu w najnowszym numerze EPEE. Materiał widoczny po zalogowaniu dla Członków FORUM pod linkiem: https://www.kfch.pl/partnerzy/partnerzy-miedzynarodowi/epee

 

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 28-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i	Prawnych

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i Prawnych

Pan Robert Grejcz, Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa, będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące aktualnych zmian legislacyjnych w branży...
Noty informacyjne IIR

Noty informacyjne IIR

Wykorzystanie Internetu Rzeczy i Sztuczna Inteligencją w Chłodnictwie i Klimatyzacji. 55 Nota informacyjna dotycząca technologii chłodniczych. Łatwopalne...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh