Parlament Europejski opublikował badanie dotyczące jakości powietrza w kontekście Covid-19

Parlament Europejski opublikował badanie dotyczące jakości powietrza w kontekście Covid-19

13 stycznia 202 , ukazała się publikacja Parlamentu Europejskiego “Zanieczyszczenia powietrza, a Covid- 19”

W badaniu stwierdzono, że wpływ zanieczyszczenia powietrza na serce i przewlekłą chorobę płuc jest już więcej niż wystarczający by uzasadniać dalszą agresywną politykę redukującą zanieczyszczenia. Badanie koncentruje się na wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, w szczególności w kontekście Covid-19. Podkreśla, że szereg badań sugeruje, że zanieczyszczenie powietrza zwiększa częstość występowania i przebieg choroby. Jednak obecne dane są opisane jako zbyt ograniczone, aby dawały pewność w tej kwestii. Szczególnie wpływ ilościowy zanieczyszczenia powietrza na chorobę jest nadal niedostatecznie zbadany.

Badanie zawiera specjalny rozdział podejmujący temat zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, zauważając, że ta rola w dla powstawania i przebiegu chorób jest nadal niedoceniana. Zwraca uwagę na szczególne wyzwania w obszarze przepisów dotyczących zanieczyszczenia w pomieszczeniach i twierdzi, że działania takie jak: ostre zniechęcanie do palenia w domu, stopniowe wycofywanie drewna i poprawa emisji spalin do gotowania prawdopodobnie zmniejszą w Europie obciążenie chorobami układu oddechowego i układu krążenia.

Ponadto w badaniu odnotowuje się rolę właściwej wentylacji pomieszczeń wewnętrznych i stwierdza się, że nie jest jasne, czy istniejące normy, oparte w dużej mierze na stężeniach CO2 można uznać za wystarczające. Uznaje się, że dostępne na rynku oczyszczacze powietrza są stosunkowo skuteczne w usuwaniu cząstek stałych z przestrzeni wewnętrznej, ale stwierdza się, że działania w celu wspierania indywidualnych rozwiązań są mniej skuteczne niż polityka ukierunkowana na redukcję emisji zanieczyszczeń.

Jedną z głównych rekomendacji zawartych w raporcie jest to, że środki mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych niejednokrotnie obniżają również emisje niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza i ambicje UE dotyczące znacznego obniżenia emisji gazów są ważne także w tym obszarze.

Raport w języku angielskim jest dostępny na stronie  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658216/IPOL_STU(2021)658216_EN.pdf

Zobacz również

Szkolenia

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 09-03-2021 do 10-03-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 09-03-2021 do 11-03-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Opracowanie WHO "Plan działania na rzecz poprawy i zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniach w kontekście COVID-19"

Opracowanie WHO "Plan działania na rzecz poprawy i zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniach w kontekście COVID-19"

Zadaniem dokumentu jest min. pomoc w analizie systemów HVAC w celu wdrożenia, w razie potrzeby, różnych zaproponowanych działań poprawiających zdolność...
Nota informacyjna IRR dotycząca powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń

Nota informacyjna IRR dotycząca powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń

Materiał do darmowego pobrania dla Członków KFCh. Nota informacyjna zawiera szczegółowe opracowanie zasad i stanu techniki w zakresie technologii...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh