Opiniowanie stanowiska w zakresie F-gazów - do 13 maja 2022

Opiniowanie stanowiska w zakresie F-gazów - do 13 maja 2022

W dniu 4 maja 2022 r. Parlament RP otrzymał z instytucji UE dokument zawierający wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014 COM(2022) 150.

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA PROSI O OPINIĘ CZŁONKÓW KFCh

Dokumenty można pobrać poniżej. Będziemy wdzięczni za przesłanie Państwa sugestii najpóźniej w czwartek 12.05 do godziny 12 tej. na adres biuro@kfch.pl - z zebranych materiałów zostanie opracowane wspólne stanowisko Członków KFCh. 

 

 

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 28-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i	Prawnych

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i Prawnych

Pan Robert Grejcz, Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa, będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące aktualnych zmian legislacyjnych w branży...
Noty informacyjne IIR

Noty informacyjne IIR

Wykorzystanie Internetu Rzeczy i Sztuczna Inteligencją w Chłodnictwie i Klimatyzacji. 55 Nota informacyjna dotycząca technologii chłodniczych. Łatwopalne...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh